Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Jaki jest katalog główny mojej witryny na moim koncie hostingu w systemie Linux?

Katalog główny witryny zawiera zawartość ładowaną, gdy odwiedzający wpisują nazwę domeny w przeglądarce. Na przykład, musisz umieścić plik indeksu w katalogu głównym witryny, aby odwiedzający mogli ją zobaczyć. Aplikacje związane z witryną mogą również potrzebować informacji o katalogu głównym witryny.

W przypadku nazwy domeny podstawowej katalog główny witryny to /public_html .

W przypadku domen dodatkowych i poddomeny wykonaj następujące kroki, aby znaleźć katalog główny:

  1. Przejdź do GoDaddy strona produktu GoDaddy.
  2. W sekcji Hosting internetowy , obok konta hostingu w systemie Linux, którego chcesz użyć, wybierz Zarządzaj .
    wybierz opcję Zarządzaj
  3. W rachunku nawigacyjnym wybierz cPanel Administrator.
  4. Na stronie głównej cPanel, w sekcji Domeny wybierz Subdomeny lub Domeny dodatkowe .
  5. W sekcji Modyfikuj domenę dodatkową lub Modyfikuj poddomenę katalog główny jest wyświetlany poniżej katalogu Katalog główny dokumentu .

Więcej informacji