Zarządzanie kontem: Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Jakie są prawa dotyczące prywatności?


Słyszałeś akronimy i widziałeś wiele artykułów na temat CCPA i RODO w Internecie, ale czym one naprawdę są? Przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają pewne prawa osobom i nakładają obowiązki na firmy, które prowadzą z nimi interesy. Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom spójnego i światowej klasy usług związanych z prywatnością, bez względu na miejsce zamieszkania, dlatego przedstawiamy nasze własne zdanie na temat tych praw i obowiązków.

Prawa klienta

  • Przejrzystość albo inaczej prawo każdej osoby do wiedzy na temat tego, co dzieje się z jej danymi osobowymi
  • Zgoda lub prawo osób fizycznych do wyboru, jakie dane osobowe na ich temat są gromadzone, i do zmiany tego wyboru
  • Aktualizacja i usunięcie lub prawo osób fizycznych do aktualizacji lub żądania usunięcia swoich danych osobowych
  • Możliwość przenoszenia lub prawo osób fizycznych do zażądania kopii danych osobowych do odczytu maszynowego

Obowiązki firm

  • Należyta staranność wymaga od firm ochrony danych osobowych
  • Minimalizacja wymaga, aby firmy gromadziły tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji ich celu
  • Ochrona prywatności w fazie projektowania wymaga od firm przeanalizowania zagrożeń, które mają wpływ na dane osobowe, i podjęcia działań w celu zminimalizowania tych zagrożeń
  • Powiadamianie wymaga terminowego powiadamiania władz o wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Dane osobowe to wszelkie informacje, które można wykorzystać do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji osoby. Może to być imię i nazwisko, adres e -mail, dane bankowe, informacje medyczne lub adres IP komputera. GoDaddy chroni bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów i zapewnia funkcje, które umożliwią naszym klientom korzystania z ich prawa do prywatności.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i używasz naszych produktów do gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania lub udostępniania danych osobowych, mogą obowiązywać Cię przepisy dotyczące prywatności. Użyj poniższych łączy, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach, których możesz użyć w swoim produkcie w celu zapewnienia zgodności. Należy pamiętać, że ta strona nie stanowi porady prawnej ani wyczerpującej listy wymagań. Aby dokładnie określić wymagania od firmy, aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności, najlepiej porozmawiać z prawnikami!

Informacje ogólne

Domeny

Websites + Marketing

Hosting