Microsoft 365 od GoDaddy Pomoc

Konfiguracja konta Microsoft 365

Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować adres e-mail usługi Microsoft 365 w celu wysyłania i odbierania wiadomości.

Ta seria artykułów dotyczy konfiguracji poczty e-mail po raz pierwszy. Jeśli Twoje konto jest już skonfigurowane w usłudze Microsoft 365, możesz zamiast tego utworzyć nowego użytkownika.

1: Utwórz adres e-mail

Zaczniesz od skonfigurowania konta i utworzenia adresów e-mail usługi Microsoft 365.

2: Dodaj awaryjny adres e-mail

Awaryjny adres e-mail zapewnia zapasowy sposób zresetowania hasła, jeśli nie możesz go znaleźć.

3: Skonfiguruj pocztę na urządzeniu mobilnym lub komputerze

Następnie skonfiguruj adres e-mail na telefonie, komputerze lub obu tych urządzeniach.

4: Wyślij wiadomość e-mail

Po skonfigurowaniu poczty na urządzeniach wyślemy pierwszą wiadomość e-mail.

Więcej informacji