Poczta Workspace Pomoc

Konfiguracja konta w usłudze Workspace Email

Utwórz konto w usłudze Workspace Email, aby móc wysyłać i odbierać e-maile.

1: Utwórz konto e-mail

Skonfiguruj konto poczty Workspace Email i utwórz adres lub adresy e-mail.

2:Dodaj awaryjny adres e-mail

Awaryjny adres e-mail zapewnia zapasowy sposób zresetowania hasła, jeśli nie możesz go znaleźć.

3: Zaloguj się do poczty internetowej

Poczta internetowa to najszybszy sposób sprawdzania poczty przy użyciu przeglądarki.

4: Skonfiguruj telefon lub komputer

Skonfiguruj adres e-mail na telefonie, komputerze lub obu tych urządzeniach.

5: Wyślij wiadomość e-mail

Wyślij pierwszą wiadomość e-mail.

Więcej informacji