GoDaddy Pomoc

Konfiguracja wtyczki Contact Form 7 w WordPressie

Contact Form 7 to popularna wtyczka WordPress, która dodaje formularz kontaktowy do Twojej witryny. Musisz utworzyć i skonfigurować formularz kontaktowy, zanim dodasz go na stronę.

 1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
 2. Zainstaluj i aktywuj wtyczkę Contact Form 7.
 3. W menu po lewej stronie wybierz Kontakt > Dodaj nowy, aby utworzyć nowy formularz kontaktowy.

  Uwaga: Jeśli chcesz edytować istniejący formularz kontaktowy, wybierz Kontakt > Formularze kontaktowe, a następnie wybierz formularz, który chcesz edytować (kliknij tytuł formularza, nie pole wyboru).

 4. W polu Wpisz tytuł tutaj wprowadź tytuł nowego formularza.
 5. Wybierz zakładkę Poczta i zaktualizuj następujące informacje:
  • W polu Do zamień element zastępczy adresem e-mail, na który chcesz otrzymywać wiadomości.
  • (Opcjonalnie) Zaktualizuj inne pola.

  Uwaga: Jeśli adres w polu Od nie pasuje do domeny na koncie hostingowym, serwer uniemożliwi otrzymywanie poczty.

 6. (Opcjonalnie) Wybierz zakładki Formularz i Wiadomości, aby dokonać zmian.
 7. Wybierz przycisk Zapisz.

Następne kroki

Więcej informacji