Pomoc

Pomoc GoDaddy

Konfigurowanie ustawień DNS dla serwera z programem Parallels Plesk Panel 11 i domeny w firmie GoDaddy

Proces konfiguracji ustawień DNS dla witryn hostowanych na serwerze dedykowanym lub wirtualnym serwerze prywatnym (VPS) przy użyciu programu Plesk 11.x obejmuje trzy kroki:

 1. Dodaj nazwę domeny do programu Parallels Plesk Panel.
 2. Utwórz i zarejestruj dwa hosty domen.
 3. Przypisz swoje serwery nazw do zarejestrowanej nazwy domeny.

Krok 1: Dodawanie nazwy domeny do programu Parallels Plesk Panel

Aby można było używać usługi DNS z nazwą domeny, należy dodać ją do programu Parallels Plesk Panel.

UWAGA: Jeśli skonfigurowano już nazwę domeny w programie Parallels Plesk Panel, można pominąć ten krok.

Aby dodać plik strefy dla swojej nazwy domeny w programie Parallels Plesk Panel

 1. Zaloguj się do programu Parallels Plesk Panel jako administrator pod adresem https://adres_ip_serwera:8443, gdzie adres_ip_serwera to adres IP Twojego serwera.
 2. Przejdź na kartę Webspaces (Obszary internetowe) i kliknij pozycję Add a webspace (Dodaj obszar internetowy).
 3. Uzupełnij pola na ekranie, a następnie kliknij OK.

  UWAGA: Wybrane tutaj nazwa użytkownika i hasło są Twoimi poświadczeniami FTP dla tej domeny/obszaru internetowego.

Krok 2. Tworzenie i rejestrowanie hostów domen

Tworzenie i rejestrowanie hostów domen umożliwia używanie niestandardowej nazwy domeny jako nazwy serwera DNS.

Aby utworzyć i zarejestrować hosty domen w programie Parallels Plesk Panel

 1. Zaloguj się do panelu Parallels Plesk Panel jako administrator.
 2. Przejdź na kartę Websites & Domains (Witryny i domeny), a następnie kliknij pozycję DNS Settings (Ustawienia DNS).
 3. W wierszu, w którym ustawienie Record Type (Typ rekordu) ma wartość NS, kliknij nazwę domeny, zmień poniższe wartości, a następnie kliknij przycisk OK:
  Pole Co zrobić...
  Typ rekordu NS
  Nazwa domeny Pozostaw to pole.
  Name server (Serwer nazw) Wpisz wartość ns1.nazwa domeny.
 4. W wierszu, w którym ustawienie Host ma wartość ns.nazwa domeny, kliknij to ustawienie, zmień następujące wartości, a następnie kliknij przycisk OK:
  Pole Co zrobić...
  Typ rekordu A
  Nazwa domeny Wpisz wartość ns1.
  Name server (Serwer nazw) Wprowadź adres IP serwera.
 5. Kliknij Dodaj rekord, wypełnij następujące pola i kliknij OK:
  Pole Co zrobić...
  Typ rekordu Wybierz NS.
  Nazwa domeny Pozostaw to pole puste.
  Name server (Serwer nazw) Wprowadź wartość ns2.nazwa domeny.
 6. Kliknij Dodaj rekord, wypełnij następujące pola i kliknij OK:
  Pole Co zrobić...
  Typ rekordu Wybierz A.
  Nazwa domeny Wpisz wartość ns2.
  Name server (Serwer nazw) Wprowadź adres IP serwera.
 7. Kliknij Aktualizuj.
 8. Przejdź na kartę Server (Serwer) w programie Plesk, a następnie w sekcji Server Management (Zarządzanie serwerem) kliknij pozycję Services Management (Zarządzanie usługami).
 9. Obok pozycji DNS Server (BIND) (Serwer DNS [Powiązanie]) kliknij pozycję Refresh (Odśwież). Zaczekaj kilka minut na ponowne uruchomienie usługi.

UWAGA: Propagacja zmian w systemie DNS może zająć 24–48 godzin.

Po skonfigurowaniu nazwy domeny i utworzeniu pliku strefy w programie Parallels Plesk Panel należy utworzyć i zarejestrować dwa hosty domen dla nazwy domeny. Jeśli Twoja domena jest zarejestrowana w firmie GoDaddy, możesz wykonać ten krok, używając swojego konta GoDaddy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

. Jeśli nazwa domeny jest zarejestrowana w innej firmie, musisz skontaktować się z tą firmą, aby uzyskać instrukcje dotyczące rejestracji hosta domen.

UWAGA: Możesz użyć dwóch hostów domen, które zostały już utworzone, dla innych domen hostowanych na tym samym serwerze. Nie musisz tworzyć nowych hostów domen dla każdej ze swoich domen.

Krok 3. Konfigurowanie serwerów nazw domeny

Teraz po utworzeniu i zarejestrowaniu dwóch hostów domen musisz określić je jako serwery nazw dla domeny, która ma wskazywać Twoje serwery. Jeśli nazwa domeny jest zarejestrowana w firmie GoDaddy, zobacz Zmiana serwerów nazw dla moich domen. Będą używane następujące dwa serwery nazw (gdzie fajnyprzyklad.com to nazwa domeny):

 • ns1.nazwa domeny
 • ns2.nazwa domeny

Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za przekazanie informacji. Aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta, zadzwoń pod numer pomocy technicznej lub skorzystaj z opcji czatu (powyżej).
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. Powiedz nam, co było niezrozumiałe lub dlaczego nie udało się rozwiązać Twojego problemu.