Certyfikaty SSL Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Korzystanie z właściwej organizacji wystawiającej certyfikat SSL

Możesz wybrać GoDaddy lub Starfield Technologies jako organizację wystawiającą certyfikat podczas zakupu nowego certyfikatu SSL, ręcznego odnawiania certyfikatu SSL lub ponownego tworzenia klucza certyfikatu SSL.

Uwaga: Wyświetlone poniżej pieczęci witryny dotyczą tylko nowych certyfikatów. Istniejące certyfikaty mają swoje oryginalne pieczęcie witryny.

Pieczęć witryny GoDaddy


Pieczęć witryny Starfield Technologies