Poczta Workspace Pomoc

Logowanie się do Centrum kontroli Workspace

Jako administrator możesz skonfigurować konta Workspace Email dla wszystkich członków organizacji i zarządzać nimi.

Aby uzyskać dostęp do własnego (a nie administratora) konta poczty, wykonaj kroki w celu zalogowania się do poczty internetowej.

  1. Przejdź do Centrum kontroli Workspace.
  2. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, których używasz w usługach GoDaddy, a następnie wybierz opcję Zaloguj się.
    Kliknij Zaloguj się

Powiązane czynności

Więcej informacji