Poczta Workspace Pomoc

Logowanie się do poczty internetowej Workspace


Krok 3 z serii Konfiguracja mojego konta Workspace Email.

Jeśli logujesz się do poczty internetowej, aby dodać awaryjny adres e-mail, przejdź do kroku 4.

Poczta internetowa zapewnia szybki sposób do poczty e-mail w dowolnej przeglądarce. Jest to zarazem wygodny sposób potwierdzenia prawidłowego działania adresu e-mail i hasła.

  1. Przejdź do poczty internetowej. (Zalecamy dodanie strony logowania do zakładek).
  2. Wprowadź swoje dane w polach Email (E-mail) oraz Password (Hasło). (Twoja nazwa użytkownika i hasło GoDaddy nie zadziałają tutaj).
    Kliknij Zaloguj się
  3. Wybierz opcję Zaloguj się, aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą.

Gdy masz już dostęp do poczty internetowej, zacznij z niej również korzystać na komputerze, telefonie albo na obu urządzeniach jednocześnie.

Więcej informacji