Microsoft 365 od GoDaddy Pomoc

Logowanie się na konto Microsoft 365


Krok 2 z serii Konfiguracja mojego konta Microsoft 365.

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do konta Microsoft 365. Dodaj zakładkę do strony logowania, aby mieć do niej łatwy dostęp z poziomu przeglądarki.

Uwaga: jeśli próbujesz zalogować się na swoje konto bezpośrednio przez firmę Microsoft (na przykład przy użyciu programu Outlook w Internecie), przed przekierowaniem do wykonania poniższych czynności zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie adresu e-mail.
  1. Przejdź do strony logowania w usłudze Microsoft 365.
    Strona logowania Microsoft 365 z przykładowym adresem e-mail.
  2. Wprowadź swój adres i hasło Microsoft 365 (nazwa użytkownika i hasło GoDaddy nie będą tutaj działać).
    • Jeśli Twoja przeglądarka internetowa automatycznie wypełni nazwę użytkownika i hasło, upewnij się, że użyła adresu e-mail i hasła Microsoft 365, a nie danych logowania konta GoDaddy.
  3. Wybierz opcję Zaloguj.

Zostanie otwarta strona główna Office. Wybierz po lewej stronie aplikację Microsoft, którą chcesz otworzyć (na przykład, aby przejść do skrzynki e-mail, wybierz Outlook).

Lista aplikacji pakietu Office z wyróżnionym programem Outlook.

Więcej informacji