Poczta Workspace Pomoc

Mam skonfigurować ustawienia IMAP czy POP?

Sprawdź, czy Twoje konto w planie Workspace Email korzysta z protokołu IMAP czy POP. Zalecamy korzystanie z ustawień IMAP podczas konfiguracji poczty.

Plan WorkspaceObsługa protokołu IMAPObsługa protokołu POP
Dla firm bez ograniczeńxx
Dla firmxx
Osobistyxx
Bezpłatnyx

Jeśli nie wiesz na pewno, jakiego rodzaju plan posiadasz, wykonaj te czynności:

  1. Przejdź do strony Moje produkty firmy GoDaddy. Może pojawić się monit o zalogowanie.
  2. Znajdź pozycję Workspace Email i kliknij strzałkę, aby wyświetlić swój plan.
  3. Jeśli wartość widoczna dla planu poczty e-mail to Bezpłatny, Twoja poczta obsługuje protokół POP. W przeciwnym razie możesz skonfigurować protokół IMAP dla swojej poczty e-mail.

Więcej informacji