Domeny Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Na czym polega ujednolicona polityka rozwiązywania sporów dotyczących nazw domen (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)?

Organizacja Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ma jednolitą politykę rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen (UDRP) , która definiuje sposób rozwiązywania sporów dotyczących znaków towarowych dotyczących nazw domen. Zgodnie z UDRP możesz odwołać się od roszczenia do nazwy domeny, postępując zgodnie z Jednolitymi zasadami rozwiązywania sporów dotyczących nazw domen ICANN.

Uwaga: UDRP nie ma zastosowania do niektórych domen , z wyjątkiem kilku przypadków, w których lokalny administrator zdecydował się go zaadaptować.