GoDaddy Pomoc

Napraw błąd ustanowienia połączenia z bazą danych w systemie WordPress

WordPress używa ciągów połączenia, aby wiedzieć, z którą bazą danych należy się połączyć. Kiedy witryna nie jest połączona z bazą danych, wyświetlane jest powiadomienie Błąd podczas nawiązywania połączenia z bazą danych. Aby go naprawić, zaktualizuj ciągi połączenia w witrynie WordPress.

Wymagania: Aby wykonać wszystkie kroki w tym artykule, będziesz potrzebować następujących elementów:
 • Aplikacja FTP w celu otwierania i edytowania plików witryny. Dostępnych jest wiele aplikacji FTP innych firm, ale my zalecamy aplikację FTP FileZilla.
 • Edytor tekstu w celu dokonania wymaganych zmian w plikach WordPressa. Dostępnych jest wiele edytorów tekstu innych firm, ale my zalecamy program Notepad++. Nie edytuj plików przy użyciu aplikacji do przetwarzania tekstu, takiej jak Microsoft Word.
 • Nazwa bazy danych, nazwa użytkownika, hasło i nazwa hosta dla witryny WordPress. Znajdź te dane dla swojego planu Hosting Linux z oprogramowaniem cPanel, Hosting dla systemu Windows z Plesk lub Zarządzany system WordPress. Jeśli używasz oprogramowania cPanel lub Plesk, konieczne będzie zresetowanie i użycie nowego hasła.
Ostrzeżenie: przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z rozwiązywaniem problemów należy zawsze utworzyć kopię zapasową witryny.
 1. Zaloguj się do phpMyAdmin.
 2. W aplikacji phpMyAdmin, w menu po lewej stronie zaznacz nazwę bazy danych, która jest używana przez witrynę.
 3. Zapisz prefiks bazy danych. Prefiks bazy danych jest dołączany do nazw tabel (na przykład, jeśli widzisz następujące tabele bazy danych: wp_3f_options, wp_3f_posts, wp_3f_postmeta itp., prefiks bazy danych to wp_3f_).
 4. Połącz się ze swoim kontem hostingowym przez FTP. Znajdź i otwórz folder, w którym znajduje się witryna WordPress.
 5. W pliku wp-config.php znajdź sekcję podobną do poniższego przykładu:
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'nazwa_bazy_danych');
  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'nazwa_użytkownika');
  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', 'hasło');
  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'nazwa_hosta');
  
  $table_prefix = 'prefiks_tabeli';
 6. Sprawdź, czy informacje w tym pliku pasują do wcześniej znalezionych szczegółów bazy danych.
  • nazwa_bazy_danych: zastąp nazwą bazy danych MySQL.
  • nazwa_użytkownika: zastąp nazwą użytkownika bazy danych MySQL.
  • hasło: zastąp hasłem bazy danych MySQL.
  • nazwa_hosta: zastąp nazwą hosta bazy danych MySQL.
  • prefiks_tabeli: zastąp swoim prefiksem tabeli.

  Uwaga: Jeśli jakieś informacje w pliku wp-config.php nie pasują do szczegółów bazy danych, zaktualizuj plik przy użyciu prawidłowych informacji.

 7. Zapisz zaktualizowany plik.
 8. Sprawdź, czy Twoja witryna znów jest dostępna online, odwiedzając ją w trybie prywatnym w przeglądarce Chrome, Firefox lub Edge.

Więcej informacji