Nawiązywanie połączenia z bazą MySQL przy użyciu PHP

Dostęp do baz danych MySQL można uzyskać bezpośrednio ze skryptów PHP. Pozwala to odczytywać dane z bazy danych i zapisywać je do niej bezpośrednio z witryny.

Aby nawiązać połączenie z bazą MySQL przy użyciu PHP

  1. Nawiąż połączenie z serwerem MySQL przy użyciu instrukcji mysql_connect. Na przykład:

    $con = mysql_connect('HOSTNAME','USERNAME','PASSWORD');

    Informacje na temat mysql_connect znajdziesz w artykule Wyświetlanie informacji szczegółowych na temat bazy danych w przypadku kont hostingu dzielonego.

  2. Wybierz bazę danych, do której chcesz uzyskać dostęp, przy użyciu polecenia mysql_select_db. Na przykład:

    mysql_select_db('DATABASENAME', $con)
    gdzie 'DATABASENAME' to nazwa bazy danych — wyświetlana także na stronie szczegółów bazy danych.

Po nawiązaniu połączenia i wybraniu bazy danych, możesz wysłać przy użyciu PHP zapytanie.

Aby pomóc Ci w utworzeniu własnego ciągu połączenia, poniżej pokazujemy przykład.

Przykładowy ciąg połączenia MySQL w PHP

<?php //Sample Database Connection Syntax for PHP and MySQL. //Connect To Database $hostname="your_mysqlserver.secureserver.net"; $username="your_dbusername"; $password="your_dbpassword"; $dbname="your_dbusername"; $usertable="your_tablename"; $yourfield = "your_field"; mysql_connect($hostname,$username, $password) or die ("<html><script language='JavaScript'>alert('Unable to connect to database! Please try again later.'),history.go(-1)</script></html>"); mysql_select_db($dbname); # Sprawdź, czy rekord istnieje $query = "SELECT * FROM $usertable"; $result = mysql_query($query); if($result) { while($row = mysql_fetch_array($result)) { $name = $row["$yourfield"]; echo "Name: ".$name."<br>"; } } ?>

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z opisem funkcji MySQL na stronie php.net.


Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za informacje
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. W jaki sposób moglibyśmy pomóc?