Zarządzany sklep internetowy WordPress Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

O kuponach i podatkach

Podczas korzystania z kuponów w WooCommerce ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób kupony są stosowane i jaki jest wpływ na obliczenia podatkowe w Twoim sklepie.

Obliczenia podatkowe

Podatki są obliczane na podstawie produktu. Podczas dodawania kuponu do produktu lub koszyka kwota kuponu zostanie dodana do ceny pojedynczego produktu przed obliczeniem podatku. Umożliwia to podzielenie rabatu na wszystkie produkty w koszyku w celu dokładnego obliczenia podatku.

Zaokrąglenie

Aby uniknąć problemów z zaokrąglaniem, WooCommerce nie dzieli wartości centów. Gdy rabat jest dzielony między wiele produktów w koszyku, a podział nie jest równy (np. Stały rabat w wysokości 10 USD podzielony na trzy przedmioty), pozostała kwota rabatu jest stosowana do pozycji w zamówieniu, dopóki nie zostanie wykorzystana. Ostateczna łączna zniżka będzie równa kwocie kuponu. Na przykład stała zniżka na koszyk w wysokości 10 USD zastosowana do trzech produktów zostanie podzielona na 3,33 USD, 3,33 USD i 3,34 USD.

Więcej informacji