Hosting w systemie Windows (Plesk) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Obsługa bibliotek DLL na kontach hostingu systemu Windows

Nasz hosting Windows obsługuje tylko biblioteki DLL aplikacji ASP.NET. Ponadto biblioteki DLL, które wymagają rejestracji w usługach IIS, są niedozwolone. Biblioteki DLL muszą zostać przesłane do katalogu bin w katalogu głównym aplikacji na koncie hostingowym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania niestandardowego katalogu konta hostingowego, zobacz następujące artykuły:

Zarządzaj plikami na moim koncie hostingowym w systemie Linux