Pomoc

Zarządzanie kontem: Pomoc

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)


Zapewne znasz ten akronim, a publikacje na jego temat widzisz już praktycznie wszędzie. Czym jednak tak naprawdę jest RODO? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to nowy akt prawny regulujący kwestię prywatności, w myśl którego obywatele państw członkowskich UE zyskują pewne prawa, a firmy przetwarzające ich dane są zobowiązane spełnić określone obowiązki. Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie na tematy tych praw i obowiązków.

Prawa klienta

  • Przejrzystość albo inaczej prawo każdej osoby do wiedzy na temat tego, co dzieje się z jej danymi osobowymi
  • Zgoda albo inaczej prawo osoby do wyboru, jakie dane osobowe będą na jej temat gromadzone oraz do zmiany tego wyboru
  • Aktualizowanie i usuwanie albo inaczej prawo osoby do aktualizacji bądź zażądania usunięcia jej danych osobowych
  • Przenoszenie danych albo inaczej prawo osoby do uzyskania komputerowej kopii jej danych osobowych

Obowiązki firm

  • Należyte obchodzenie się z danymi oznacza obowiązek zabezpieczenia przez firmy danych osobowych
  • Minimalizacja oznacza wymóg gromadzenia przez firmy tylko tych danych osobowych, które są niezbędne do realizacji celu przyświecającego ich gromadzeniu
  • Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania oznacza obowiązki firmy polegające na analizie zagrożeń czyhających na dane osobowe oraz na prowadzeniu działań na rzecz ich zminimalizowania
  • Zawiadamianie oznacza obowiązek niezwłocznego informowania organów nadzorczych o naruszeniu ochrony danych, które dotyczy konkretnie danych osobowych

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby. Zaliczają się do nich między innymi: imię i nazwisko, adres e-mail, dane na temat konta bankowego, dane medyczne czy adres IP komputera. Firma GoDaddy zapewnia danym osobowym naszych klientów ochronę oraz udostępnia funkcje umożliwiające europejskim rezydentom korzystanie z przysługujących im praw.

Jeżeli prowadzisz firmę i używasz naszych produktów do gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania lub udostępniania danych osobowych europejskich rezydentów, RODO dotyczy także Ciebie. Użyj poniższych łączy, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach, które możesz włączyć dla posiadanych produktów w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem. Pamiętaj, że treści zawartej na tej stronie pomocy nie należy traktować jako porady prawnej. Nie zawiera ona również wyczerpującej listy wymogów nakładanych przez RODO (bądź inne przepisy ochrony prywatności danych obowiązujące w innych jurysdykcjach, które mogą Cię również dotyczyć). Zawsze najlepszym pomysłem na uzyskanie informacji o wymogach nakładanych na firmę w celu zapewnienia zgodności z RODO i innymi obowiązującymi Cię przepisami jest konsultacja z swoim prawnikiem!

Informacje ogólne

Domeny

Marketing e-mail

Kreator witryn

Hosting


Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za przekazanie informacji. Aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta, zadzwoń pod numer pomocy technicznej lub skorzystaj z opcji czatu (powyżej).
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. Powiedz nam, co było niezrozumiałe lub dlaczego nie udało się rozwiązać Twojego problemu.