Pomiń i przejdź do głównej zawartości
Zadzwoń do nas
Numery telefonów i godziny
Centrum pomocy

Sprawdź nasze zasoby pomocy online

Pomoc

Certyfikaty SSL Pomoc

Plesk: Instalacja certyfikatu

Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, aby zainstalować certyfikat SSL na swoim serwerze sieci Web. Po zakończeniu procesu instalacji należy ponownie uruchomić Parallels Plesk Panel, aby serwer rozpoznał nowy certyfikat.

Informacje na temat certyfikatu pośredniczącego

Zanim zainstalujesz wydany certyfikat SSL , musisz zainstalować nasz certyfikat pośredniczący na swoim serwerze internetowym. Certyfikaty pośredniczące zapewniają dodatkowy poziom bezpieczeństwa, ponieważ urząd certyfikacji (CA) nie musi wystawiać certyfikatów bezpośrednio z certyfikatu głównego urzędu certyfikacji.

Certyfikat pośredniczący jest certyfikatem podrzędnym wydanym przez zaufany główny urząd specjalnie w celu wystawiania certyfikatów serwerów podmiotów końcowych. Wynikiem jest łańcuch zaufania, który zaczyna się od zaufanego głównego urzędu certyfikacji, przez pośredni produkt, a kończy się wydaniem certyfikatu SSL. Takie certyfikaty nazywają się „połączonymi certyfikatami głównymi”.

Możesz pobrać pakiet certyfikatów pośredniczących/głównych z naszego repozytorium.

Po pobraniu certyfikatu pakietowego, certyfikatu pośredniczącego i wydanego certyfikatu SSL zainstaluj wszystkie pliki na swoim serwerze sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Pobieranie plików certyfikatu SSL.

Instalacja certyfikatu SSL i certyfikatów pośredniczących w Parallels Plesk Panel 8.x

 1. Zaloguj się do panelu Parallels Plesk Panel.
 2. Z menu po lewej wybierz Domeny.
 3. Kliknij nazwę domeny, dla której wydano certyfikat.
 4. Kliknij Certyfikaty SSL.
 5. Kliknij Przeglądaj i zlokalizuj podpisany certyfikat SSL.
 6. Wybierz go, a następnie wybierz Wyślij plik. Przesyła i instaluje certyfikat na podstawie odpowiedniego klucza prywatnego.
 7. Kliknij nazwę certyfikatu.
 8. Otwórz pakiet certyfikatów w edytorze tekstu, a następnie skopiuj i wklej jego zawartość w polu oznaczonym jako Certyfikat CA.
 9. Kliknij przycisk Wyślij tekst.
 10. Kliknij opcję Poziom wyżej, a następnie wybierz opcję Konfiguracja.
 11. U góry strony wybierz właśnie zainstalowany certyfikat.
 12. Kliknij pozycję Serwer z menu po lewej stronie.
 13. Kliknij Zarządzanie usługami.
 14. Jeśli Twój serwer działa pod systemem Linux, zatrzymaj i uruchom proces Apache. Jeśli Twój serwer działa pod systemem Windows, zatrzymaj i uruchom usługę IIS.

  Uwaga: Ponowne uruchomienie Apache nie wystarczy. Zatrzymaj usługę i uruchom ją ponownie, aby dokończyć instalację.

Instalacja certyfikatu SSL i certyfikatów pośredniczących w Parallels Plesk Panel 9.x

 1. Zaloguj się do panelu Parallels Plesk Panel.
 2. Z menu po lewej wybierz Domeny.
 3. Kliknij nazwę domeny, dla której wydano certyfikat.
 4. Kliknij Certyfikaty.
 5. Kliknij Przeglądaj i zlokalizuj podpisany certyfikat SSL.
 6. Wybierz plik certyfikatu, a następnie kliknij przycisk Wyślij plik.
 7. Przejdź do lokalizacji zapisanego certyfikatu witryny otrzymanego od nas. Wybierz go, a następnie wybierz Wyślij plik. Przesyła i instaluje certyfikat na podstawie odpowiedniego klucza prywatnego.
 8. Na wyświetlonej liście kliknij nazwę certyfikatu.
 9. Otwórz pakiet certyfikatów w edytorze tekstu, a następnie skopiuj i wklej jego zawartość w polu oznaczonym jako Certyfikat CA.
 10. Kliknij przyciskWyślij tekst.
 11. Kliknij Poziom wyżej.
 12. Kliknij Poziom wyżej ponownie.
 13. Wybierz Ustawienia hostingu internetowego.
 14. U góry strony zmień wartość pola Certyfikat SSL na właśnie zainstalowany certyfikat, a następnie kliknij przycisk OK.
 15. Kliknij Strona główna.
 16. Kliknij Zarządzanie usługami.
 17. Jeśli Twój serwer działa pod systemem Linux, zatrzymaj i uruchom proces Apache. Jeśli Twój serwer działa pod systemem Windows, zatrzymaj i uruchom usługę IIS.

Instalacja certyfikatu SSL i certyfikatów pośredniczących w Parallels Plesk Panel 10.x i 11.x

 1. Zaloguj się do Parallels Plesk Panel jako administrator .
 2. W razie potrzeby przełącz się do widoku usługodawcy.
 3. W menu Usługi hostingu kliknij Domeny.
 4. Obok nazwy domeny, której chcesz użyć, kliknij Otwórz w panelu sterowania.
 5. Plesk 11.0-11.4: Przejdź na kartę Witryny i domeny, a następnie kliknij pozycję Zabezpiecz swoje witryny.

  Plesk 11.5+: Przejdź na kartę Witryny i domeny, kliknij nazwę domeny, a następnie kliknij pozycję Zabezpiecz swoje witryny.
 6. W polu Nazwa certyfikatu kliknij certyfikat, którego chcesz użyć.
 7. Obok pola Certyfikat kliknij Przeglądaj.
 8. Zlokalizuj podpisany plik CRT, na przykład 123456789.crt, a następnie kliknij Otwórz.
 9. Obok pola Certyfikat CA kliknij Przeglądaj.
 10. Zlokalizuj pakiet certyfikatów, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 11. Kliknij przycisk Wyślij plik.
 12. Przejdź na kartę Witryny i domeny, a następnie kliknij nazwę domeny u dołu strony.
 13. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Włącz obsługę SSL, a następnie wybierz z menu swój certyfikat SSL.
 14. Kliknij OK.
 15. Jeśli Twój serwer działa pod systemem Linux, zatrzymaj i uruchom proces Apache. Jeśli Twój serwer działa pod systemem Windows, zatrzymaj i uruchom usługę IIS.

Twój certyfikat SSL powinien być teraz zainstalowany. Jeśli występują problemy, zapoznaj się z artykułem Testowanie konfiguracji SSL w celu ich zdiagnozowania.