Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Pobierz kopie zapasowe witryny w hostingu w systemie Linux

Uwaga: Kopia zapasowa witryny nie jest sprzedawana jako nowy produkt od stycznia 2018 r. Aby zapoznać się z naszym nowym rozwiązaniem do tworzenia kopii zapasowych, zobacz Do czego służy usługa Kopia zapasowa witryny?

Możesz pobrać kopię plików z kopii zapasowej witryny jako plik ZIP do przechowywania lokalnie.

 1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
 2. W sekcji Hosting internetowy , obok konta hostingu w systemie Linux, którego chcesz użyć, wybierz Zarządzaj .
  wybierz opcję Zarządzaj
 3. W rachunku nawigacyjnym wybierz cPanel Administrator.
 4. Na stronie głównej cPanel, w sekcji Pliki wybierz Kopia zapasowa witryny .
 5. Kliknij obok witryny lub bazy danych, której chcesz użyćPobierz pliki ( Pobierz pliki ).
 6. Z menu Data wybierz kopię zapasową, której chcesz użyć.
 7. Wybierz pliki i katalogi, których chcesz użyć.
 8. WybierzPobierz pliki ( Pobierz pliki ).
 9. Wprowadź nazwę kopii zapasowej, a następnie kliknij Pobierz .

Więcej informacji