Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Pobierz pliki z mojego konta hostingu w systemie Linux

Użyj Menedżera plików cPanel, aby pobrać pliki z konta hostingu w systemie Linux na komputer lokalny.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. W sekcji Hosting internetowy , obok konta hostingu w systemie Linux, którego chcesz użyć, wybierz Zarządzaj .
    kliknij Zarządzaj
  3. W panelu konta wybierz opcję Menedżer plików .
    wybierz menedżera plików
  4. W menedżerze plików cPanel przejdź do pliku, który chcesz pobrać, i wybierz go, a następnie wybierz opcję Pobierz .

Więcej informacji