Poczta Workspace Pomoc

Odkryj Workspace Email
Dowiedz się więcej o aplikacji Workspace Email i stronach logowania do zakładek
Konfigurowanie konta poczty Workspace Email
Skonfiguruj moje konto e -mail i dodaj je do moich urządzeń
Znajdowanie ustawień serwera i portu (IMAP/POP)
Użyj portu (IMAP/POP) i ustawień serwera, aby skonfigurować lub zmienić typ konta
Przenieś i wyeksportuj moje wiadomości e -mail
Wyeksportuj i zapisz pliki poczty, aby przeprowadzić migrację konta lub utworzyć jego kopię zapasową