Pomiń i przejdź do głównej zawartości
Zadzwoń do nas
Numery telefonów i godziny
Centrum pomocy

Sprawdź nasze zasoby pomocy online

Pomoc

GoDaddy Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Praca z raportami historii płatności w CashParking

Na swoim koncie CashParking® możesz przeglądać, drukować i eksportować raporty historii płatności, które zawierają informacje o płatności prowizji dla kont odbiorców. Aby uzyskać więcej informacji na temat kont odbiorców usługi CashParking, patrzPołącz odbiorców płatności z moim kontem CashParking .

Uwaga: Raporty historii płatności nie są dostępne dla płatności prowizji dokonanych przed listopadem 2009 roku.

Wyświetlanie raportów historii płatności

Strona Historia płatności umożliwia tworzenie niestandardowych raportów zawierających informacje o płatności prowizji dla kont odbiorców i wybranych zakresów dat.

Aby wyświetlić raporty historii płatności

 1. Zaloguj się na konto GoDaddy.
 2. Kliknij CashParking .
 3. Kliknij przycisk Zarządzaj obok konta, z którego chcesz skorzystać.
 4. Przejdź do karty Historia płatności.
 5. W polu Odbiorca płatności wybierz konto odbiorcy płatności, dla którego chcesz wyświetlić historię płatności, lub wybierz opcję Wszyscy odbiorcy, aby wyświetlić historię płatności dla wszystkich kont odbiorcy płatności.
 6. W polu Dla wybierz jedną z następujących opcji:
  • Wszystkie - wyświetla historię płatności od listopada 2009 roku do chwili obecnej.
  • Niestandardowy - wyświetla historię płatności dla niestandardowego zakresu dat.

   Uwaga: W oknie Zakres dat płatności kliknij pola daty lub ikony kalendarza, aby wybrać datę rozpoczęcia i datę zakończenia , a następnie kliknij przycisk Aktualizuj . Możesz także kliknąć pole daty po prawej stronie listy Dla, aby wybrać niestandardowy zakres dat.

  • W tym miesiącu - wyświetla historię płatności za bieżący miesiąc kalendarzowy.
  • Ten kwartał - wyświetla historię płatności za bieżący kwartał.
  • W tym roku - wyświetla historię płatności za bieżący rok.
 7. Kliknij Wyświetl raport . Zostanie wyświetlony raport historii płatności.

Zrozumienie raportów historii płatności

Raporty historii płatności wyświetlają następujące informacje dla każdej płatności prowizji:

 • Data płatności - data otrzymania prowizji
 • Numer transakcji - numer transakcji dla płatności prowizji
 • Typ płatności - typ otrzymanej płatności: czek, elektroniczny transfer środków (EFT) lub PayPal®
 • Kwota płatności - kwota otrzymanej prowizji w dolarach

Uwaga: Możesz kliknąć nagłówek dowolnej kolumny, aby odwrócić kolejność danych. Na przykład w kolumnie Data płatności jako pierwsza wyświetlana jest ostatnia płatność. Kliknij Data płatności, aby najpierw wyświetlić najstarszą płatność.

Drukowanie raportów historii płatności

Po wyszukaniu określonych danych dotyczących prowizji możesz wydrukować raport historii płatności do celów księgowych lub informacyjnych.

Aby wydrukować raporty historii płatności

 1. Zaloguj się na konto GoDaddy.
 2. Kliknij CashParking .
 3. Kliknij przycisk Zarządzaj obok konta, z którego chcesz skorzystać.
 4. Przejdź do karty Historia płatności.
 5. Wyszukaj dane prowizji, które chcesz wyeksportować. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wyświetlanie raportów historii płatności powyżej.
 6. Kliknij Drukuj .

Eksportowanie raportów historii płatności

Po wyszukaniu określonych danych dotyczących prowizji możesz wyeksportować raport historii płatności do celów księgowych lub informacyjnych. Możesz eksportować pliki w formacie .csv.

Aby wyeksportować raporty historii płatności

 1. Zaloguj się na konto GoDaddy.
 2. Kliknij CashParking .
 3. Kliknij przycisk Zarządzaj obok konta, z którego chcesz skorzystać.
 4. Przejdź do karty Historia płatności.
 5. Wyszukaj dane prowizji, które chcesz wyeksportować. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wyświetlanie raportów historii płatności powyżej.
 6. Kliknij Eksportuj .
 7. Zapisz plik .csv w wybranej lokalizacji.