Poczta Workspace Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Przekazuj wiadomości jako załączniki w poczcie internetowej

Użyj poczty internetowej Workspace do przekazywania wiadomości e -mail jako załączników. Workspace pakuje całą zawartość wiadomości w jeden załącznik. Aby to zrobić, musisz mieć włączony widok klasyczny .

  1. Zaloguj się do poczty internetowej. Użyj adresu i hasła skonfigurowanych dla usługi Workspace Email (nazwa użytkownika i hasło używane w usługach GoDaddy nie będą tutaj działać).
  2. Otwórz wiadomość, którą chcesz przekazać. Aby przekazać dalej wiele wiadomości, zaznacz pola wyboru obok wiadomości, które chcesz przekazać dalej.
  3. W prawym górnym rogu wybierz listę Więcej działań .
  4. Wybierz Prz. jako załącznik .
  5. Wybierz Zastosuj . Zostanie utworzona nowa wiadomość e -mail z załączonym plikiem EML.
  6. Kiedy będziesz gotowy, wybierz Wyślij .

Jeśli nie możesz wysłać wiadomości z tego konta e -mail (np. Jeśli jest zablokowana), załącz zapisaną wiadomość przy użyciu innego konta e -mail lub prześlij zgodnie z prośbą przewodnik GoDaddy .

Powiązany krok

Więcej informacji