Pomoc

Hosting internetowy i klasyczny Pomoc

Przekierowywanie adresów URL za pośrednictwem konta hostingowego

Funkcja przekierowania powoduje automatyczne kierowanie odwiedzających witrynę do określonej lokalizacji, w tej samej witrynie lub poza nią. Na przykład można przekierowywać odwiedzających z witryny głównej do podkatalogu z określoną treścią, np. blogu.

Żądania zawartości w ścieżce przekierowywania (plików i folderów) można kierować do katalogu głównego w domenie docelowej, tej samej ścieżki w domenie docelowej lub nie przekierowywać ich w ogóle.

Aby przekierowywać adresy URL za pośrednictwem konta hostingowego

 1. Zaloguj się do swojego Menedżera konta.
 2. Kliknij Hosting internetowy.

Kliknij jedną z następujących opcji w zależności od posiadanego przez Ciebie typu hostingu. Możesz go rozpoznać po drugim słowie w Twoim opisie hostingu poniżej nazwy domeny konta hostingowego, np. Sieciowy Deluxe jest związany z Sieciowym/Klasycznym (Hosting Control Panel).

Web/Classic (Hosting Control Panel)

 1. Obok konta hostingowego, którego chcesz użyć, kliknij Uruchom.

  UWAGA: Funkcja przekierowywania adresów URL nie jest dostępna w przypadku kont hostingowych Web z systemem Windows.

 2. W menu Ustawienia wybierz polecenie Przekierowywanie adresów URL.
 3. Kliknij przycisk Nowe przekierowanie.
 4. Wprowadź domenę z konta, do której chcesz zastosować przekierowywanie. Jeśli chcesz przekierowywać żądania dotyczące wszystkich domen na koncie hostingowym, zaznacz pole wyboru Wszystkie domeny na tym koncie. W przeciwnym wypadku w polu Ścieżka wprowadź katalogi zawierające witryny, których żądania chcesz przekierowywać.
 5. Wybierz opcję dołączania lub braku przedrostka www dla wszystkich wystąpień witryny.
 6. Wybierz protokół witryny docelowej (http lub https) i wprowadź nazwę domeny, do której chcesz przekierowywać odwiedzających oraz jej ścieżkę (jeśli ma ona zastosowanie). Jeśli pole ścieżki nie zostanie wypełnione, przekierowanie zostanie wykonane do katalogu głównego wprowadzonej domeny. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlone okno Typ.
 7. Wybierz rodzaj przekierowania, którego chcesz użyć.

  UWAGA: Przekierowania mogą mieć charakter stały (kod 301) lub tymczasowy (kod 302). Informacje dotyczące typu przekierowania są przekazywane do przeglądarek i wyszukiwarek za pośrednictwem odpowiedzi HTTP witryny przekierowującej. Wyszukiwarki przetwarzają przekierowania o kodach 301 i 302 w odmienny sposób. Aby uzyskać więcej informacji na temat stron przekierowywania, patrz Czym są strony przekierowywania z kodem 301 i 302.

 8. Wybierz opcję przekierowywania zawartości. Opcja ta definiuje działanie funkcji przekierowywania witryny w przypadku odwiedzenia określonej ścieżki zawartości w nazwie domeny, np. http://coolexample.com/path.
  • Ustawienie Dopasuj ścieżkę powoduje przekierowanie odwiedzających do tej samej ścieżki zawartości w domenie docelowej. Na przykład, jeśli zostanie odwiedzona witryna http://coolexample.com/path, użytkownik zostanie przekierowany do lokalizacji http://mycoolestdomains.com/path.
  • Ustawienie Przekierowanie do katalogu głównego powoduje przekierowywanie odwiedzających do katalogu głównego docelowej nazwy domeny; ścieżka zawartości zostaje zignorowana. Na przykład, jeśli zostanie odwiedzona witryna http://coolexample.com/path, użytkownik zostanie przekierowany do lokalizacji http://mycoolestdomains.com.
  • Ustawienie Brak przekierowania anuluje przekierowanie w przypadku przejścia do ścieżki zawartości. Na przykład, jeśli zostanie odwiedzona witryna http://coolexample.com/path, użytkownik zostanie nie przekierowany oraz zostanie załadowana lokalizacja http://coolexample.com/path.

W przypadku domeny zostanie włączone przekierowanie na podstawie wybranych opcji. Wdrożenie przekierowania może potrwać do 24 godzin. Aby zmienić lub usunąć przekierowanie, wystarczy je wybrać, a następnie kliknąć polecenie Edytuj lub Usuń na pasku narzędzi.

Linux (cPanel)

 1. Obok konta hostingowego, którego chcesz użyć, kliknij Uruchom.
 2. W sekcji Domeny kliknij pozycję Przekierowania.
 3. Wypełnij poniższe pola, a następnie kliknij przycisk Dodaj:
  • Typ — wybierz odpowiedni typ przekierowania. Ustawienie to ma znaczenie głównie w przypadku indeksowania przez wyszukiwarki.
  • Wybierz hostowaną domenę, do której chcesz zastosować przekierowanie lub wybierz pozycję Wszystkie domeny publiczne, a następnie wprowadź ścieżkę, którą chcesz przekierowywać.
  • Przekierowanie do — wprowadź docelowy adres URL przekierowania, np. http://coolexample.com/directory/.
  • Przekierowanie www — wybierz opcję przekierowywania z przedrostkiem www lub bez niego. Na przykład, jeśli chcesz przekierowywać odwiedzających witrynę fajnyprzyklad.pl, lecz nie witrynę www.fajnyprzyklad.pl, wybierz ustawienie Nie przekierowuj www.
  • Przekierowanie z symbolami wieloznacznymi — wybierz tę opcję, aby przekierowywać żądania dotyczące wszystkich plików w katalogu źródłowym do odpowiadających im plików w katalogu docelowym. Na przykład żądanie dotyczące pliku fajnyprzyklad.pl/foto.jpg zostanie przekierowane do lokalizacji fajnyprzyklad.net/foto.jpg. Jeśli ustawienie Przekierowanie z symbolami wieloznacznymi nie zostanie wybrane, żądanie dotyczące pliku fajnyprzyklad.pl/foto.jpg zostanie przekierowane do lokalizacji fajnyprzyklad.net.

Windows (Plesk)

W przypadku kont z panelem Plesk nie jest możliwe przekierowywanie określonych adresów URL poza nazwę domeny, np. http://coolexample.com/test.html do innego adresu URL. Panel Plesk umożliwia jednak przekierowywanie nazw domen do określonych adresów URL.

 1. Obok konta hostingowego, którego chcesz użyć, kliknij Uruchom.
 2. Kliknij Dodaj nową domenę.
 3. W sekcji Typ hostingu wybierz pozycję Przekierowywanie.
 4. W polu Adres docelowy wprowadź adres URL, do którego chcesz przekierowywać żądania w zakresie domeny.
 5. Wybierz inne opcje, których chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za przekazanie informacji. Aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta, zadzwoń pod numer pomocy technicznej lub skorzystaj z opcji czatu (powyżej).
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. Powiedz nam, co było niezrozumiałe lub dlaczego nie udało się rozwiązać Twojego problemu.