Poczta Workspace Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Przełączaj się między widokiem klasycznym i zaktualizowanym

Widok klasyczny i zaktualizowany nie mają tych samych funkcji, więc przełączaj się między nimi, aby zarządzać kontem Workspace Email.

  • Aby przełączyć się z widoku zaktualizowanego na widok klasyczny , wybierz Widok klasyczny w prawym górnym rogu.
    Widok klasyczny
  • Aby przejść z widoku klasycznego do widoku zaktualizowanego , wybierz opcję Widok zaktualizowany w prawym górnym rogu.
    Zaktualizowany widok

Więcej informacji