Pomoc

Domeny Pomoc

Przenoszenie domeny na inne konto GoDaddy


Jeżeli chcesz przenieść nazwę domeny z jednego naszego konta na inne, jesteś we właściwym miejscu — ta funkcja nazywa się Account Change (Zmiana konta). Jeżeli chcesz przenieść nazwę domeny do innego rejestratora domen, patrz Przenoszenie domeny do innego rejestratora domen.

Wymagane: Jeżeli dopiero co usługa Rejestracja chroniona została przez Ciebie dodana, a uwierzytelnianie dwuskładnikowe włączone, przed przeniesieniem domeny na inne konto GoDaddy musisz odczekać 72 godziny ORAZ wyłączyć usługę Rejestracja chroniona.

Po wykonaniu poniższych kroków wyślemy właścicielowi konta przejmującego wiadomość e-mail z instrukcją potwierdzenia przeniesienia domeny. Klient przejmujący musi potwierdzić przeniesienie nazwy domeny w ciągu 10 dni. Po tym czasie transakcja wygasa i konieczne jest jej ponowne zainicjowanie. Instrukcje dotyczące potwierdzania przeniesienia nazwy domeny, patrz Akceptowanie nazwy domeny na Twoim koncie (krok nr 13 poniżej).

Uwaga: Aby przenieść nazwę domeny na inne konto, musi mieć ona status Aktywny. Jeżeli domena ma status Aktywny, ale data jej wygaśnięcia już minęła, zainicjowanie procesu zmiany konta nie będzie możliwe. Każda domena, którą przeniesiono na inne konto, jest objęta 10-dniową blokadą przenoszenia. Jest to zabezpieczenie służące ochronie przed oszustwami.

Nowo zarejestrowane domeny .info są objęte 5-dniową blokadą. Zmianę konta można zainicjować dopiero po upłynięciu tego okresu.

Wygląda na to, że nie jesteś zalogowany(a). Jeżeli zalogujesz się powyżej (w sekcji Ikona tekstowa), możesz zaoszczędzić sobie wykonywania kilku kroków.

 1. Przejdź na stronę Domains Settings (Ustawienia domen).
 2. Na stronie Domains Settings (Ustawienia domen), w sekcji Additional Settings (Dodatkowe ustawienia) kliknij pozycję Transfer domain to another GoDaddy account (Przenieś domenę na inne konto GoDaddy).
 3. The Begin Account Change window will appear:
 4. Begin account change window

 5. Enter and re-enter the Email address of the recipient.
 6. Jeżeli znasz numer klienta przejmującego domenę, wybierzI have... (Mam...), a następnie wpisz dane logowania na konto. Wprowadzony adres e-mail musi być tym samym, który został użyty jako kontaktowy adres e-mail konta klienta. Nie może to być adres e-mail administratora domeny.
 7. Uwaga: Jeżeli nie znasz danych logowania nowego rejestrującego, pozostaw to pole puste, a potem wybierz Enter new details (Wpisz nowe dane).

 8. W Danych kontaktowych domeny wybierz jedno z poniższych:

  Uwaga: W zależności od dokonanego tu wyboru może być wymagane podane takich danych, jak nr klienta albo nazwa logowania nowego rejestrującego. W przypadku ustawienia Enter new details (Wprowadź nowe dane) jest to opcjonalne. Zaś w przypadku innych ustawień jest to wymagane. Wprowadzane dane muszą być zgodne z zapisanymi na koncie klienta przejmującego domenę.

  • Enter new details (Wprowadź nowe dane) — wpisz dane kontaktowe nowego rejestrującego
  • ‌‌Use details from specified customer account (Użyj danych ze wskazanego konta klienta) — użyj danych kontaktowych z konta podanego w kroku 6. (Ta opcja nie zadziała, jeśli wskazany klient nie skonfigurował wszystkich potrzebnych informacji na stronie ustawień).
  • Do not change (Nie zmieniaj) — zachowaj dane kontaktowe przypisane obecnie do nazwy domeny, którą przenosisz Wybór pozycji Do Not Change (Nie zmieniaj) sprawi, że wiadomość e-mail z komunikatem o zmianie adresu e-mail ICANN rejestrującego nie zostanie wysłana zarówno do klienta przejmującego, jak i tracącego domenę.

   Uwaga: Przy przenoszeniu nazw domeny krajowego kodu najwyższego poziomu (ccTLD) konieczne może być wybranie tej opcji i skontaktowanie się nowego rejestrującego z naszym działem obsługi w celu uaktualnienia danych kontaktowych. Podczas aktualizacji danych kontaktowych dla domeny będzie wyświetlany status Pending Update (Oczekiwanie na aktualizację), a przenoszenie na inne konto nie rozpocznie się, dopóki zmiany nie zostaną wprowadzone. Aby uzyskać więcej informacji, patrz

   .

 9. Wybierz Keep the current nameservers for this domain (Zachowaj aktualne nazwy serwerów dla tej domeny), aby zachować aktualne nazwy serwerów dla nazwy domeny. Jeżeli nie wybierzesz tej opcji, zaparkujemy nazwę domeny, gdy nowy rejestrujący aktywuje ją na nowym koncie.

  Uwaga: Każda zmiana serwera nazw powoduje wyłączenie działającej witryny. Ponadto nazwa domeny traci własny adres DNS, kiedy zostaje przeniesiona na inne konto.

 10. Kliknij Dalej.
 11. Po wybraniu opcji Wpisz nowe dane wpisz je i kliknij Dalej:
  • Organization (Organizacja) (opcjonalnie) — organizacja, z którą związany jest nowy rejestrujący, o ile istnieje
  • ‌‌I certify that the specified organization... (Zaświadczam, że wskazana organizacja...) (opcjonalnie) — wskazujesz, że zgadzasz się, by dana organizacja była prawnym podmiotem rejestrującym
  • First name and Last name (Imię i nazwisko) — imię i nazwisko nowego rejestrującego
  • Address 1 and 2 (Adres 1 i 2) — adres nowego rejestrującego
  • Country (Kraj) — państwo stałego pobytu nowego rejestrującego
  • City, State, Postal Code (Miasto, województwo, kod pocztowy) — miasto, województwo i kod pocztowy nowego rejestrującego
  • Phone (Telefon) — numer telefonu nowego rejestrującego
  • Fax (Faks) (opcjonalnie) — numer faksu nowego rejestrującego

  Uwaga: Lista usług, które zostaną anulowane po przeniesieniu nazwy domeny z Twojego konta, jest wyświetlana dla Twojej informacji. Po zaakceptowaniu przeniesienia nie można cofnąć anulowania. Gdy domena znajdzie się na nowym koncie, zostanie nałożona 10-dniowa blokada przenoszenia.

 12. Przeczytaj Umowę o zmianie rejestrującego nazwę domeny i, jeżeli akceptujesz jej warunki, wybierz I have read and agree to the Domain Name Change... (Przeczytałem i akceptuję Umowę o zmianie...).

  Uwaga: Kiedy modyfikujesz pozycje Organization (Organizacja), First name (Imię) lub Last name (Nazwisko) (gdy brak wpisu Organizacja), musisz wyrazić najpierw swoją zgodę na 60-dniowy okres blokady. Jeżeli posiadasz domenę .au, 60-dniowy okres blokady nie jest konieczny.

 13. Jeżeli chcesz przenieść nazwę domeny w czasie 60-dniowego okresu początkowego, odrzuć zmianę rejestrującego i przenieś nazwę domeny przed uaktualnieniem pól: Organization (Organizacja), First name (Imię) oraz Last name (Nazwisko). W przeciwnym razie wybierz I understand that, if I want to transfer this domain... (Rozumiem, że jeśli chcę przenieść tę domenę...).
 14. Kliknij przycisk Finish (Zakończ). Jeżeli w kroku 7 powyżej wybrano opcję Do Not Change (Nie zmieniaj), nie musisz już nic robić — klient przejmujący będzie musiał zaakceptować zmiany na koncie Twojej domeny. Jeżeli wybrana została opcja Enter New Details (Wprowadź nowe dane) albo Use details from specified customer account (Użyj danych ze wskazanego konta klienta), patrz poniższa uwaga.

Uwaga: W przypadku wyboru w kroku 7 pozycji Enter new details (Wprowadź nowe dane) albo Use details from specified customer account (Użyj danych ze wskazanego konta klienta) musisz kliknąć łącze w treści wiadomości e-mail wysłanej przez GoDaddy na adres udostępniony w ramach danych kontaktowych WHOIS rejestrującego. W razie niekliknięcia łącza (które służy do potwierdzania zmiany danych rejestrującego w kontekście zmiany konta) nazwa domeny nie zostanie usunięta z Twojego konta, a jej status zostanie ustawiony na Oczekiwanie na aktualizację.

W momencie kliknięcia łącza w wiadomości e-mail potwierdzającego zmianę rejestrującego domena zostanie przeniesiona na konto klienta ją przejmującego, który będzie mógł zaakceptować jej nazwę.

Jeżeli przenosisz domenę z aktywnymi usługami prywatności, w trakcie procesu zostaną one anulowane i konieczne będzie ponowne ich wykupienie po zakończeniu przenoszenia.

Więcej informacji


Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za przekazanie informacji. Aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta, zadzwoń pod numer pomocy technicznej lub skorzystaj z opcji czatu (powyżej).
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. Powiedz nam, co było niezrozumiałe lub dlaczego nie udało się rozwiązać Twojego problemu.