Hosting w systemie Windows (Plesk) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Przywróć moją bazę danych w hostingu Windows

Możesz przywrócić bazę danych MySQL z kopii zapasowej, jeśli oryginał zostanie zhakowany lub uszkodzony. Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić bazę danych MySQL z kopii zapasowej utworzonej ręcznie w programie Plesk.

Wymagania: Do bazy danych MySQL musi być przypisany co najmniej jeden użytkownik, zanim będzie można ją przywrócić przy użyciu tych kroków.

Uwaga: Przywracanie baz danych MS-SQL nie jest obsługiwane.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Wybierz opcję Hosting internetowy .
  3. Obok konta hostingu Windows, którego chcesz użyć, wybierz Zarządzaj .
  4. Na pulpicie nawigacyjnym konta wybierz opcję Administrator Plesk .
  5. W nawigacji po lewej stronie wybierz Bazy danych .
  6. Wybierz Importuj zrzut . Zostanie wyświetlone okno Importuj zrzut bazy danych.
  7. Wybierz opcję Prześlij, a następnie opcję Przeglądaj, aby wybrać archiwum ZIP na komputerze. Możesz też wybrać opcję Importuj, aby wybrać plik z katalogu.
  8. Wybierz opcję Utwórz ponownie bazę danych, a następnie wybierz przycisk OK .

Powiązane czynności

Więcej informacji