Certyfikaty SSL Pomoc

Ręczne instalowanie certyfikatu SSL na serwerze AWS


To nie jest właściwy typ serwera? Wróć do listy instrukcji instalacji.

Po zatwierdzeniu wniosku o certyfikat możesz pobrać certyfikat z menedżera SSL i zainstalować go na swoim serwerze Amazon Web Services (AWS). Niniejszy przewodnik skupia się na funkcji Application Load Balancer (ALB) dostępnej na platformie Elastic Load Balancer (ELB).

Uwaga:
• Możesz wygenerować żądanie podpisania certyfikatu (CSR) na instancji Elastic Compute Cloud (EC2). Opisaną operację możesz wykonać na kilka sposobów. Sprawdź dokumentację serwera, aby uzyskać więcej informacji.
• Jeśli korzystasz z Elastic Container Service (ECS), należy połączyć się z instancją systemu Windows lub Linux i ręcznie zainstalować certyfikat.

 1. Zaloguj się do konsoli Amazon EC2 pod adresem https://console.aws.amazon.com/ec2.
 2. W menu nawigacji po lewej stronie rozwiń pole SIEĆ & BEZPIECZEŃSTWO, a następnie wybierz Moduły równoważenia obciążenia.
 3. W głównym panelu wybierz moduł równoważenia obciążenia, do którego chcesz przesłać certyfikat.
 4. W nowej sekcji poniżej kliknij kartę Odbiorniki.
 5. Kliknij opcję Zmień w kolumnie Certyfikat SSL dla protokołu równoważenia obciążeniaHTTPS (bezpieczny HTTP).
 6. W nowym oknie Wybierz certyfikat kliknij przycisk opcji Prześlij nowy certyfikat SSL do AWS Identity and Access Management (IAM).
 7. W polu Nazwa certyfikatu wpisz nazwę, która pozwoli w łatwy sposób zidentyfikować Twój certyfikat SSL w późniejszym terminie.
 8. W polu Klucz prywatny wystarczy wkleić tekst z pliku coolexample.com.key.
  • Powinny zostać uwzględnione wiersze „-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----” i „-----END RSA PRIVATE KEY-----”.
 9. W polu Certyfikat klucza publicznego wystarczy wkleić tekst z losowo nazwanego pliku .crt.
  • Uwzględnij wiersze „-----BEGIN CERTIFICATE-----” i „-----END CERTIFICATE-----”.
 10. W polu Łańcuch certyfikatów wystarczy wkleić tekst z pliku gd_bundle.crt (lub podobnego).
  • Uwzględnij wiersze „-----BEGIN CERTIFICATE-----” i „-----END CERTIFICATE-----”.
  • W tym polu tekstowym powinny być łącznie trzy pakiety certyfikatów.
 11. Kliknij niebieski przycisk Zapisz, aby zakończyć instalację certyfikatu SSL.

Uwaga: Dla wygody użytkowników udostępniamy informacje dotyczące sposobu użycia produktów innych firm, ale nie zachęcamy do ich używania, nie świadczymy dla nich pomocy technicznej ani nie ponosimy odpowiedzialności za funkcje bądź niezawodność tych produktów. Znaki towarowe i logo innych firm należą do odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.