Zarządzany sklep internetowy WordPress Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Ręcznie dodaj bon podarunkowy dla klienta

Możesz ręcznie dodać bon podarunkowy dla klienta, który pojawi się w obszarze Moje konto > Bony podarunkowe . Wykonaj poniższe czynności, aby ręcznie dodać bon podarunkowy.

  1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
  2. Przejdź do WooCommerce > Bony podarunkowe i wybierz Dodaj nowy certyfikat podarunkowy .
  3. Wybierz kupon podarunkowy i kliknij Dodaj bon podarunkowy .
  4. Zaktualizuj szczegóły bonu podarunkowego zgodnie z potrzebami.
  5. Ustaw status bonu podarunkowego na „Aktywny”, aby klient mógł używać bonu podarunkowego.
  6. Kliknij Zapisz bon podarunkowy .

Więcej informacji