GoDaddy Pomoc

Resetowanie odnośników bezpośrednich w bazie danych

Jeśli wpisy i strony w witrynie zwracają błąd 404 zamiast wyświetlić zawartość, może pomóc zresetowanie odnośników bezpośrednich do ustawień domyślnych. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do panelu WordPressa, możesz zresetować odnośniki bezpośrednie WordPressa w bazie danych.

Ostrzeżenie: Należy zawsze utworzyć kopię zapasową witryny przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów lub wprowadzania zmian.
  1. Zaloguj się do phpMyAdmin.
  2. W aplikacji phpMyAdmin, w menu po lewej stronie zaznacz nazwę bazy danych, która jest używana przez witrynę.
  3. Wybierz tabelę wp_options (zaznacz tekst, a nie pole wyboru).

    Uwaga: wp_ to domyślny prefiks tabeli bazy danych. W przypadku prefiksu tabeli innego niż wp_ skup się na znalezieniu _options. Powinna istnieć tylko jedna tabela _options.

  4. Znajdź wpis permalink_structure w kolumnie option_name. Może być konieczne przejście do następnej strony wpisów.
  5. W wierszu permalink_structure wybierz opcję Edytuj.
  6. W polu option_value zaznacz i usuń tekst. Wybierz opcję Idź, aby zastosować zmianę.

Błędy 404 dla wpisów i stron powinny zostać naprawione, a adresy URL w witrynie będą wyświetlać domyślną strukturę odnośników bezpośrednich.

Więcej informacji