Poczta Workspace Pomoc

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją usługi Workspace Email na telefonie iPhone

Brak możliwości skonfigurowania poczty może być frustrujący. Skorzystaj z tych wskazówek, aby rozwiązać wszelkie problemy związane z konfiguracją poczty na telefonie iPhone lub iPadzie.

Krok 1: Upewnij się, że możesz połączyć się z pocztą mobilną

Użyj poczty mobilnej, aby upewnić się, że posiadasz konto, a Twoja nazwa użytkownika i hasło działają. Odwiedź stronę mobilemail.godaddy.com i zaloguj się.

Jeśli nie możesz się zalogować, sprawdź, czy konto poczty jest skonfigurowane oraz czy masz prawidłowy adres e-mail i hasło. Może być konieczne skontaktowanie się z osobą, który skonfigurowała Twoje konto poczty.

Krok 2: Zresetuj hasło

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do poczty, ponieważ hasło jest nieprawidłowe, zresetuj hasło do usługi Workspace Email. Po zresetowaniu hasła spróbuj ponownie skonfigurować konto poczty.

Krok 3: Sprawdź dokładnie ustawienia

Sprawdź, czy do łączenia się z kontem poczty używasz właściwych serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej (nazw hostów), adresu e-mail i hasła.

Uwaga: Sprawdź, czy adres e-mail lub nazwa użytkownika oraz hasło zostały wprowadzone poprawnie, ponieważ w niektórych klientach te pola są opcjonalne. Te informacje są niezbędne do nawiązania przez klienta połączenia z naszymi serwerami poczty.

Nazwy Twoich serwerów mogą być inne niż w naszej ustawieniach domyślnych, w zależności od typu planu poczty oraz miejsca jego zakupu.

Krok 4: Spróbuj ustawić inne porty SMTP

Domyślnie urządzenie używa protokołu SSL i portu 465 w celu obsługi poczty SMTP. Jeśli możesz odbierać wiadomości e-mail, ale nie możesz ich wysyłać na urządzeniu, sprawdź dwa razy, czy używasz protokołu SSL i portu 465. Niekiedy dostawcy usług internetowych lub dostawcy sieci blokują określone porty ze względów bezpieczeństwa. Jeśli ustawienia domyślne nie działają, możesz wypróbować porty alternatywne.

Zmienianie ustawień portu SMTP na telefonie iPhone lub iPadzie:

  1. Otwórz aplikację Ustawienia.
  2. Wybierz aplikację Mail.
  3. Wybierz Konta.
  4. Wybierz konto, w przypadku którego rozwiązujesz problemy.
  5. Wybierz nazwę konta.
  6. W sekcji Serwer poczty wychodzącej wybierz SMTP.
  7. W sekcji Serwer główny wybierz SMTP.
  8. Jeśli jest włączona opcja Use SSL (Użyj protokołu SSL), użyj portu 465. W przeciwnym razie wyłącz opcję Use SSL (Użyj protokołu SSL) i spróbuj użyć innego portu SMTP: 80, 3535 lub 25.
  9. Wróć do aplikacji Mail i sprawdź, czy możesz wysłać wiadomość e-mail. Jeśli nie, powtórz te kroki i spróbuj użyć innego portu.

Krok 6: Skontaktuj się z ekspertem GoDaddy

Jeśli po wykonaniu tej procedury konto poczty nadal nie działa na Twoim urządzeniu, nasi eksperci GoDaddy chętnie udzielą pomocy.

Uwaga: Dla wygody użytkowników dostarczamy informacje dotyczące sposobu użycia produktów innych firm, ale nie zachęcamy do ich używania, nie świadczymy dla nich pomocy technicznej, ani nie ponosimy odpowiedzialności za funkcje bądź niezawodność tych produktów. Znaki towarowe i logo innych firm należą do odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Więcej informacji