Poczta Workspace Pomoc

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją usługi Workspace Email w systemie Android

Użyj poniższych informacji, by rozwiązać typowe problemy z konfiguracją poczty na urządzeniu z systemem Android. W międzyczasie możesz używać naszej poczty mobilnej (mobilemail.godaddy.com), aby pozostawać w kontakcie z klientami, znajomymi i rodziną.

Krok 1: Upewnij się, że możesz połączyć się z pocztą mobilną

Najpierw połącz się z pocztą mobilną na swoim urządzeniu, aby upewnić się, że masz konto, a Twoja nazwa użytkownika i hasło są poprawne. Odwiedź stronę mobilemail.godaddy.com i zaloguj się.

Jeśli nie możesz się zalogować, sprawdź, czy konto poczty jest skonfigurowane oraz czy masz prawidłowy adres e-mail i hasło. Jeśli trzeba, skontaktuj się z administratorem, który skonfigurował konto. Zobacz Stwórz konto poczty Workspace Email.

Krok 2: Dwukrotnie sprawdź swoje ustawienia

Pisanie na urządzeniu z systemem Android może być trudne i łatwo można źle wpisać literę lub dwie. Sprawdź dwa razy, czy używasz poprawnych serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej (nazwy hostów), adresu e-mail i hasła w celu nawiązania połączenia ze swoim kontem e-mail.

Nazwy Twoich serwerów mogą być inne niż w naszej konfiguracji domyślnej, w zależności od typu planu poczty oraz miejsca jego zakupu.

Krok 3: Zresetuj hasło

Jeśli po sprawdzeniu poprawności hasła przez pomyślne zalogowanie okaże się, że nadal nie możesz korzystać z poczty na urządzeniu z systemem Android, zresetuj hasło do konta Workspace Email. (Możesz ponownie użyć tego samego hasła).

Po zresetowaniu hasła spróbuj ponownie skonfigurować konto e-mail.

Krok 4: Spróbuj ustawić inne porty SMTP

Zazwyczaj port 80 działa dobrze na urządzeniach z systemem Android, ale czasami usługodawcy internetowi lub dostawcy sieci blokują określone porty z przyczyn związanych z bezpieczeństwem. Jeśli port 80 nie działa, możesz wypróbować porty alternatywne.

Uwaga: Kroki, które trzeba wykonać w celu zmiany portów SMTP na urządzeniu z systemem Android, mogą się trochę różnić w zależności od marki/modelu urządzenia oraz dostawcy sieci. Jednak opis tych kroków zawiera wszystkie potrzebne informacje.

Aby zmienić ustawienia portu SMTP urządzenia z systemem Android
  1. Otwórz aplikację Email.
  2. Naciśnij przycisk Menu i naciśnij pozycję Accounts (Konta).
  3. Naciśnij i przytrzymaj palcem konto, którego ustawienia chcesz poprawić.
  4. Zostanie wyświetlone menu podręczne. Naciśnij opcję Ustawienia konta.
  5. Naciśnij pozycję Outgoing settings (Ustawienia poczty wychodzącej).
  6. Spróbuj użyć portu 3535. Naciśnij pozycję Next (Dalej), aby zobaczyć, czy ten port działa.
  7. Jeśli tak nie jest, powtórz kroki 1–5, wybierz wartość SSL w ustawieniu Security type (Typ zabezpieczeń) i spróbuj użyć portu 465.
  8. Naciśnij pozycję Next (Dalej), aby zobaczyć, czy wszystko działa.

Krok 5: Pobierz innego klienta poczty

Na niektórych urządzeniach z dostępnego sklepu z aplikacjami można pobierać różnego rodzaju aplikacje klienckie do obsługi poczty e-mail (np. myMail lub K9 Mail). W sklepie z aplikacjami jest dostępnych wiele klientów poczty do bezpłatnego pobrania, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów z konfiguracją poczty na urządzeniu przez ustalenie, czy aktualna konfiguracja nie działa jedynie w danej aplikacji. Możesz spróbować pobrać różne aplikacje klienckie do obsługi poczty, by sprawdzić, czy dana konfiguracja działa w tych aplikacjach.

Krok 6: Skontaktuj się z ekspertem GoDaddy

Jeśli po wykonaniu tej procedury konto poczty nadal nie działa na Twoim urządzeniu, skontaktuj się z ekspertem GoDaddy. Mamy dostęp do pewnych dodatkowych narzędzi, a z Twoim kontem poczty może być związany problem, który być może uda się nam rozwiązać.

Uwaga: Dla wygody użytkowników udostępniamy informacje dotyczące sposobu użycia produktów innych firm, ale nie zachęcamy do ich używania, nie świadczymy dla nich pomocy technicznej ani nie ponosimy odpowiedzialności za funkcje bądź niezawodność tych produktów. Znaki towarowe i logo innych firm należą do odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Więcej informacji