Poczta Workspace Pomoc

Skonfiguruj adres przekierowania wiadomości

Kredyty na przekierowywanie wiadomości e-mail nie są już uwzględniane przy zakupie domeny. Możesz wykorzystać istniejące kredyty, aby utworzyć adresy e-mail do przekierowania. Umożliwia to przekazywanie wiadomości e-mail na inne konto e-mail.

Jeśli masz istniejący adres e-mail, którego chcesz używać jako adresu e-mail do przekierowania, musisz usunąć ten adres i wykonać procedurę przekierowania kopii przychodzących wiadomości e-mail.

Uwaga: Jeśli dokonano migracji z usługi Workspace Email do Microsoft 365, dowiedz się, jakie opcje przekierowania są dostępne dla Twojego adresu e-mail w usłudze Microsoft 365.

 1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
 2. Przewiń do sekcji Dodatkowe produkty i wybierz opcję Zrealizuj obok pozycjiPrzekierowanie wiadomości e-mail.
  wybierz opcję zrealizuj
 3. Wybierz domenę powiązaną z Twoim kontem przekierowania wiadomości e-mail i wybierz opcję Zrealizuj kredyt. (Możesz zmienić domenę, której chcesz używać do przekierowywania wiadomości e-mail w kroku 7).
  wybierz opcję zrealizuj
 4. Przejdź do sekcji Workspace Email i wybierz opcję Zarządzaj wszystkim.
  zarządzaj wszystkim
 5. W Centrum kontroli Workspace wybierz opcję Utwórz.
  wybierz opcję utwórz
 6. W prawym górnym rogu wybierz opcję Przekierowanie.
  wybierz opcję przekierowanie
 7. Wprowadź dane w następujących polach:
  PoleCo zrobić...
  Przekierowuj ten adres e-mail:Wpisz adres e-mail, który chcesz utworzyć. Po wpisaniu @ będzie można wybrać dowolną domenę na Twoim koncie.
  Na te adresy e-mail:Wprowadź adres e-mail, na który chcesz otrzymywać przekierowane wiadomości e-mail. Możesz wprowadzić kilka adresów, ale muszą one łącznie mieścić się w limicie 250 znaków dla tego pola.
  PlanWybierz plan przekierowywanie, którego chcesz użyć.
  Skrzynka typu catch-allWybierz tę opcję, jeśli chcesz, by ten adres otrzymywał wiadomości wysłane na nieistniejące adresy w Twojej domenie e-mail.
  Włącz odpowiedź automatycznąWybierz tę opcję i wypełnij dodatkowe pola, jeśli chcesz wysłać automatyczną odpowiedź do każdego, kto wyśle wiadomość e-mail na ten adres.
 8. Wybierz opcję Utwórz.
  wybierz opcję utwórz

Zanim pojawi się nowy adres e-mail przekierowania, może minąć kilka minut. Aby się pojawił, może być konieczne odświeżenie strony.

Jeśli usługa Workspace Email nie może utworzyć konta e-mail przekierowania, upewnij się, że rekordy MX są zgodne z domeną. Jeśli rekordy MX są zgodne z domeną, skopiuj i dodaj rekord MX do Twojej domeny lub edytuj istniejący rekord MX.

Powiązany krok

Więcej informacji