Poczta Workspace Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Skonfiguruj konto poczty typu catch-all

Konto typu catch-all odbiera wszystkie wiadomości wysłane na nieprawidłowe adresy e-mail w tej domenie. Jeśli nie skonfigurujesz konta typu catch-all, wiadomości wysłane na nieprawidłowe adresy e-mail będą odsyłane z powrotem do nadawcy.

  1. Zaloguj się do Centrum kontroli Workspace. Użyj nazwy użytkownika i hasła GoDaddy (adres i hasło do konta Workspace Email nie będą tutaj działać).
  2. U góry wybierz Wyświetl wiadomość e -mail .
    • Aby ustawić istniejącą pocztę e-mail jako konto typu catch-all : Wybierz adres e-mail, który chcesz ustawić jako konto typu catch-all.
    • Aby utworzyć nowe konto e-mail typu catch-all : Wybierz opcję Utwórz i wprowadź nowy adres e-mail oraz hasło.
  3. Wybierz Pokaż dodatkowe opcje .
  4. Zaznacz pole wyboru obok opcji Ustaw to konto uniwersalne .
  5. Wybierz opcję Zapisz w przypadku istniejącego konta lub opcję Utwórz, aby utworzyć nowe konto.

Więcej informacji