Strony Internetowe + Marketing Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Skonfiguruj metodę płatności offline

Oprócz opcji płatności online utwórz metodę płatności offline dla klientów, aby mogli płacić Ci osobiście lub za pomocą faktury gotówką, czekiem lub przelewem bankowym.

Płatności offline są domyślnie włączone dla spotkań online, nie jest wymagane żadne działanie. Musisz jednak włączyć płatności offline za fizyczne produkty sklepu internetowego. Płatności offline nie działają w przypadku produktów cyfrowych.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Przewiń do sekcji Websites + Marketing i wybierz opcję Zarządzaj obok swojej witryny.
  3. Na pulpicie nawigacyjnym rozwiń pozycję Sklep , a następnie wybierz pozycję Ustawienia .
  4. Wybierz Płatności .
  5. W sekcji Akceptuj płatności offline wybierz Włącz .
  6. Dodaj tekst do tytułu płatności wyświetlanego klientowi i Więcej instrukcji w polach klienta, aby pomóc klientom. Oba pola wyświetlają odliczanie znaków.
  7. Po zakończeniu wybierz Zapisz .

Po włączeniu płatności offline wybierz Ustawienia, aby edytować tytuł płatności lub instrukcje, albo wybierz opcję Wyłącz, aby usunąć opcję płatności offline.

Więcej informacji