Zarządzany sklep internetowy WordPress Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Skonfiguruj reguły dostępności sklepu dla rezerwacji WooCommerce

Dowiedz się, jak zastosować zasady dostępności sklepu globalnego do produktów, które można zarezerwować w swoim sklepie. Należy pamiętać, że zasady dotyczą wszystkich produktów, które można zarezerwować.

Skonfigurowanie globalnych reguł dostępności sklepu przydałoby się, jeśli:

  • Twój sklep ma ustawione godziny dostępności.
  • Musisz zablokować określony zakres dat dla wszystkich produktów.
  • Twój sklep jest dostępny tylko w określonych porach roku.
Wymagania: WooCommerce Bookings to rozszerzenie WooCommerce premium dołączone do hostingu e -commerce WordPress lub jako samodzielny zakup.
  1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
  2. Wybierz kolejno Rezerwacje > Ustawienia > Dostępność w sklepie .
  3. Wybierz Dodaj zakres, aby dodać wiersze do tabeli.
  4. Wprowadź reguły za pomocą menu rozwijanych. Wybierz opcje spośród: Typ zakresu, Zakres, Możliwość rezerwacji, Tytuł, Priorytet.
  5. Zapisz zmiany.

Uwaga: Każdy blok czasowy musi być oznaczony jako możliwy do zarezerwowania lub nie.

Powiązane czynności

Więcej informacji