GoDaddy Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Skonfiguruj rekordy SPF, DKIM lub DMARC dla poczty hostingu

Jeśli Twoja poczta e-mail używa nazwy domeny Twojej firmy, może być konieczne skonfigurowanie uwierzytelniania poczty e-mail, które obejmuje ramy zasad nadawcy (SPF), Domain Keys Identified Mail (DKIM) oraz Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) .

Dodaj rekord SPF, używając wartości:

v = spf1 include: secureserver.net -all

Więcej informacji