GoDaddy Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Sprawdź wersje usług na moim serwerze VPS Linux

Użyj tych poleceń, aby sprawdzić różne wersje często instalowanych usług na serwerze Linux w systemach AlmaLinux, CentOS, Ubuntu i Fedora.

AlmaLinux/CentOS/Fedora

Apache :/usr/sbin/httpd -v lub httpd -v

Wersja serwera: Apache/2.4.6 (CentOS) Wersja serwera: 30 maja 2023 r. 14:01:11


Apache w panelu cPanel :/usr/local/apache/bin/httpd -v

Wersja serwera: Apache/2.4.58 (cPanel) Serwer zbudowany: 24 stycznia 2024 r. 00:14:47


Curl : rpm -q curl

curl-7.61.1-33.el8.x86_64


Bash : bash --version

GNU bash, wersja 4.4.20 (1) -release (x86_64-redhat-linux-gnu) Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL wersja 3 lub nowsza<http: gnu.org="" licenses="" gpl.html=""></http:>


Exim w panelu cPanel : exim -bV

Exim w wersji 4.96.2 #2, skompilowany 27-gru-2023, 11:01:49


Glibc : ldd --version lub ls /lib /libc-*

ldd (GNU libc) 2.28


Jądro : uname -r

4.18.0-425.10.1.el8_7.x86_64


PHP w panelu cPanel : php -v

PHP 8.1.27 (cli) (zbudowano: 24 stycznia 2024 r. 00:32:48) (NTS) Prawa autorskie (c) The PHP Group Zend Engine v4.1.27, Copyright (c) Zend Technologies


PHP na Plesku : znajdź/opt/plesk/php/*/bin/php

/opt/plesk/php/7.4/bin/php /opt/plesk/php/8.0/bin/php


MySQL : mysql --version lub mysql -v

Witamy w monitorze MySQL. Polecenia kończą się na; lub \ g. Twój identyfikator połączenia MySQL to 15521 Wersja serwera: 8.0.36 Serwer społeczności MySQL - GPL


AlmaLinux/CentOS/Fedora : cat/etc/redhat-release

AlmaLinux wersja 8.9 (Midnight Oncilla)

Ubuntu

Apache :/usr/sbin/apache2 -v lub apache2 -v

Wersja serwera: Apache/2.4.52 (Ubuntu) Wersja serwera: 2023-10-26T13: 44: 44


Curl : curl --version

curl 7.81.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.81.0


Bash : bash --version

GNU bash, wersja 5.1.16 (1) -release (x86_64-pc-linux-gnu) Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL wersja 3 lub nowsza<http: gnu.org="" licenses="" gpl.html=""></http:>


GLibc: ldd --version

ldd (Ubuntu GLIBC 2.35-0ubuntu3.4) 2.35 Copyright (C) 2022 Free Software Foundation, Inc.


Jądro : uname -r

5.15.0-89-generic


PHP : php --version

PHP 8.1.2-1ubuntu2.14 (cli) (zbudowano: 18 sierpnia 2023 11:41:11) (NTS) Copyright (c) Silnik Zend grupy PHP v4.1.2, Copyright (c) Zend Technologies with Zend OPcache v8. 1.2-1ubuntu2.14, Copyright (c), by Zend Technologies


MySQL : mysql --version

mysql Ver 15.1 Distribution 10.6.12-MariaDB, dla debian-linux-gnu (x86_64) przy użyciu opakowania EditLine


Ubuntu : lsb_release -a

Brak dostępnych modułów LSB. Identyfikator dystrybutora: Ubuntu Opis: Ubuntu 22.04.3 LTS Wersja: 22.04 Nazwa kodowa: jammy

Inne

OpenSSL : wersja openssl

OpenSSL 1.1.1k FIPS 25 marca 2021 r


Gruszka : gruszka info | grep Version
Plesk : cat/usr/local/psa/version
Qmail : man qmail | Wersja grep (przy założeniu, że uaktualnienia zostały zainstalowane na stronach MAN).
sshd :/usr/sbin/sshd -v

Więcej informacji

To tylko niektóre z poleceń służących do sprawdzania wersji powszechnie instalowanego oprogramowania/usług. Istnieje wiele innych programów/usług, które można zainstalować. Możesz sprawdzić wersję, uruchamiając to:

rpm -qa | grep XXXsoftwarenameXXX