GoDaddy Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Sprawdź wersje usług na moim serwerze z systemem Linux

Użyj tych poleceń, aby sprawdzić różne wersje często instalowanych usług na serwerze Linux w systemach AlmaLinux, CentOS, Ubuntu i Fedora.

AlmaLinux/CentOS/Fedora

Apache :/usr/sbin/httpd -v lub httpd -v

Wersja serwera: Apache/2.2.29 (Unix) Data budowy serwera: 7 października 2014 r. 11:35:25 Cpanel :: Easy :: Apache v3.26.8 rev9999


Apache w panelu cPanel :/usr/local/apache/bin/httpd -v

Wersja serwera: Apache/2.2.29 (Unix) Data budowy serwera: 7 października 2014 r. 11:35:25 Cpanel :: Easy :: Apache v3.26.8 rev9999


Curl : rpm -q curl

curl-7.19.7-40.el6_6.3.x86_64


Bash : bash --version

GNU bash, wersja 4.1.2 (1) -release (x86_64-redhat-linux-gnu) Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL wersja 3 lub nowsza<http: gnu.org="" licenses="" gpl.html=""></http:>


Exim w panelu cPanel : exim -bV

Exim w wersji 4.84 #2, skompilowany 10-wrz-2014 15:02:41


Glibc : ldd --version lub ls /lib /libc-*

/lib/libc-2.12.so*


Jądro : uname -r

2.6.32-042stab093.5


PHP w panelu cPanel : php -v

PHP 5.4.33 (cli) (zbudowano: 7 października 2014 r. 11:48:26) Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies


PHP na Plesku : znajdź/opt/plesk/php/*/bin/php

/opt/plesk/php/7.4/bin/php /opt/plesk/php/8.0/bin/php


MySQL : mysql --version lub mysql -v

Witamy w monitorze MySQL. Polecenia kończą się na; lub \ g. Identyfikator połączenia MySQL to 213432 Wersja serwera: 5.5.40-cll MySQL Community Server (GPL)


AlmaLinux/CentOS/Fedora : cat/etc/redhat-release

Wersja 6.6 CentOS (wersja ostateczna)

Ubuntu

Apache :/usr/sbin/apache2 -v lub apache2 -v

Wersja serwera: Apache/2.4.7 (Ubuntu) Data utworzenia serwera: 22 lipca 2014 r. 14:37:36


Curl : curl --version

curl 7.35.0 libcurl/7.35.0 OpenSSL/1.0.1f zlib/1.2.8 libidn/1.28 librtmp/2.3


Bash : bash --version

GNU bash, wersja 4.3.8 (1) -release Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL wersja 3 lub nowsza<http: gnu.org="" licenses="" gpl.html=""></http:>


GLibc: ldd --version

ldd (Ubuntu EGLIBC 2.19-0ubuntu6) 2.19 Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.


Jądro : uname -r

3.4.86


PHP : php --version

PHP 5.5.9-1ubuntu4.5 (cli) (zbudowano: 29 października 2014 r. 12:33:19) Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group


MySQL : mysql --version

mysql Ver 14.14 Distribution 5.5.40, dla debian-linux-gnu


Ubuntu : lsb_release -a

Brak dostępnych modułów LSB. Identyfikator dystrybutora: Ubuntu Opis: Ubuntu 14.04 LTS Wersja: 14.04 Nazwa kodowa: zaufany

Inne

OpenSSL : wersja openssl

OpenSSL 1.0.1e-fips 11 lutego 2013 r


Gruszka : gruszka info | grep Version
Plesk : cat/usr/local/psa/version
Qmail : man qmail | Wersja grep (przy założeniu, że uaktualnienia zostały zainstalowane na stronach MAN).
sshd :/usr/sbin/sshd -v

Więcej informacji

To tylko niektóre z poleceń służących do sprawdzania wersji powszechnie instalowanego oprogramowania/usług. Istnieje wiele innych programów/usług, które można zainstalować. Możesz sprawdzić wersję, uruchamiając to:

rpm -qa | grep XXXsoftwarenameXXX