Microsoft 365 od GoDaddy Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Sprawdź złącza w usłudze Microsoft 365

Jeśli Twoje konto e -mail zostało przejęte, musisz sprawdzić, czy nie ma złośliwych łączników, które mogą wpłynąć na możliwość wysyłania i odbierania wiadomości. Aby sprawdzić łączniki, potrzebujesz uprawnień administratora. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz role administratora od firmy Microsoft.

  1. Zaloguj się do centrum administracyjnego programu Exchange . Użyj adresu e -mail i hasła Microsoft 365 (nazwa użytkownika i hasło GoDaddy nie będą tutaj działać).
  2. Wybierz pozycję Przepływ poczty , a następnie wybierz pozycję Łączniki .
    Otworzono menu przepływu poczty z opcją Łączniki
  3. Jeśli nie rozpoznajesz żadnego z wymienionych łączników, wybierz łącznik, a następnie wybierzprzycisk kosza na śmieci Usuń .
    Uwaga: Jeśli zakupiono dodatek do poczty e-mail, na koncie zobaczysz następujące łączniki:
  4. Aby usunąć łącznik, wybierz Potwierdź .

Więcej informacji