Poczta Workspace Pomoc

Sprawdzanie informacji o rekordach MX i zarządzanie nimi

Aby odbierać pocztę, musisz mieć skonfigurowane prawidłowe rekordy MX. Aby sprawdzić konfigurację rekordów MX, przejdź do Centrum kontroli Workspace. Jeżeli konfiguracja jest nieprawidłowa, udostępnimy Ci prawidłowe ustawienia dla Twojego konta poczty POP albo IMAP.

  1. Zaloguj się do Centrum kontroli Workspace. Użyj nazwy użytkownika i hasła GoDaddy (adres i hasło do konta Workspace Email nie będą tutaj działać).
  2. Wybierz Narzędzia, a następnie Ustawienia serwera.
    Otwarte menu Narzędzia z wybraną pozycją Ustawienia serwera
  3. Zostanie otwarte okno Rekordy MX wraz ze wskazaniem, czy konfiguracja jest prawidłowa.
    Okno Rekordy MX wraz ze wskazaniem, czy konfiguracja Rekordów MX jest prawidłowa

Uwaga: Wprowadzenie zmian w konfiguracji rekordów MX może zająć nawet 48 godzin.

Więcej informacji