GoDaddy Pomoc

Sprzedawanie domen GoDaddy na 7-dniowej aukcji publicznej

Aukcje GoDaddy® umożliwiają wystawienie nazwy domeny na sprzedaż w ramach 7-dniowej aukcji publicznej.

Ustawiasz cenę wywoławczą, która jest minimalną ceną początkową, jaką kupujący mogą wprowadzić dla nazwy domeny. Potencjalni nabywcy składają oferty, a po zakończeniu aukcji wygrywa ten, który złoży najwyższą ofertę. Można również ustawić cenę minimalną, tak aby nazwa domeny została sprzedana tylko wtedy, gdy wygrywająca oferta osiągnie określony próg.

Uwaga: Potencjalni nabywcy nie widzą ceny minimalnej, ale mogą zobaczyć, że została ona ustawiona oraz czy została ona osiągnięta.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji wystawiania, zobacz Typy aukcji dla aukcji GoDaddy®.

 1. ‌‌Zaloguj się na konto Aukcje GoDaddy.‌‌
 2. W menu górnym wybierz opcję Sprzedaj domenę. Zostanie wyświetlona strona Sprzedaj domenę.
 3. Uwaga: jeśli do konta Aukcje GoDaddy nie dodano co najmniej jednego typu płatności, wyświetlany jest komunikat Nie znaleziono konta. Wybierz OK, aby uzyskać Edytuj ustawienia konta GoDaddy Auctions®instrukcje dodawania typu płatności. Po zakończeniu wybierz opcję Sprzedaj domenę, aby wrócić do strony Sprzedaj domenę.

 4. W polach Nazwa domeny i Potwierdź nazwę domeny wprowadź nazwę domeny, którą chcesz wystawić.
 5. Jako Typ ogłoszenia wybierz 7-dniowa aukcja publiczna.
 6. W sekcji Dodaj szczegóły ogłoszenia wypełnij następujące pola:
  • Kwota oferty początkowej — wprowadź minimalną ofertę początkową w USD. Należy wpisać co najmniej 20 USD.

   Uwaga: aby wystawić na sprzedaż nazwę domeny za ponad 50 000 USD, należy użyć typu ogłoszenia Oferta/kontroferta. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Sprzedaż domen w ramach ogłoszeń typu Oferta/kontroferta lub Kup teraz.

  • Opcjonalnie: dodaj cenę minimalną — aby sprzedać nazwę domeny tylko wtedy, gdy wygrywająca oferta osiągnie określony próg, wybierz tę opcję, a następnie wpisz minimalną kwotę w USD, którą zaakceptujesz. Jest to funkcja płatna.
  • Opcjonalnie: wybierz godzinę zakończenia aukcji — wybierz zakres czasowy, w którym ma się zakończyć aukcja.
  • Kategoria — wybierz kategorie, w których chcesz wystawić nazwę domeny.

   Uwaga: W ramach ogłoszenia otrzymasz jedną bezpłatną kategorię oraz możliwość zakupu czterech kolejnych kategorii za dodatkową opłatą.

  • Opcjonalnie: Zawiera witrynę — wybierz tę opcję, aby dołączyć bieżącą, aktywną witrynę do sprzedawanej nazwy domeny. Po wybraniu tej opcji w ogłoszeniu zostanie wyświetlone łącze do witryny.
  • Opcjonalnie: Obejmuje zawartość dla dorosłych — wybierz tę opcję, jeśli witryna obejmuje zawartość dla dorosłych.
  • Opcjonalnie: Opis — wprowadź opis nazwy domeny, którą wystawiasz. Jeśli masz dane ruchu dla nazwy domeny, możesz dodać je do opisu.
 7. Opcjonalnie: w sekcji Zwiększ widoczność możesz za dodatkową opłatą zwiększyć widoczność nazwy domeny, korzystając z następujących rozszerzonych opcji:
  • Dodaj moje ogłoszenie do polecanych na stronie głównej — wybierz tę opcję, aby umieścić nazwę domeny w sekcji Ogłoszenia polecane na stronie głównej aukcji.
  • Dodaj moje ogłoszenie do polecanych na stronie kategorii — wybierz tę opcję, aby umieścić nazwę domeny w sekcji Kategorie ogłoszeń na odpowiedniej stronie kategorii.
 8. W sekcji Otrzymywanie płatności wykonaj jedną z następujących czynności::
  • W pozycji Przekazuj płatności do wybierz konto, którego chcesz użyć.
  • Aby utworzyć konto do płatności, wybierz opcję Dodaj typ płatności. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Edytuj ustawienia konta GoDaddy Auctions®.
 9. W sekcji Umowy potwierdź przeczytanie i akceptację wszystkich powiązanych umów, a także nowej struktury cenowej dla Aukcji GoDaddy.
 10. Wybierz przycisk Zakończ, aby przejść do kasy, lub opcję Utwórz następne ogłoszenie, aby wystawić na sprzedaż inną nazwę domeny przed przejściem do kasy.

  Uwaga: Jeśli nie wybrano żadnych rozszerzonych opcji i jesteś już członkiem Aukcji GoDaddy, nie musisz przechodzić do kasy, aby zakończyć tworzenie ogłoszenia.

Aktywacja ogłoszenia w Aukcjach GoDaddy może zająć do 72 godzin.

Więcej informacji