Pomoc

Pomoc GoDaddy

Tworzenie adresów e-mail w Centrum sterowania Workspace

Jeżeli został zakupiony plan e-mailowy lub masz istniejące darmowe kredyty poczty elektronicznej, możesz założyć własne adresy e-mail, używając swojej nazwy domeny. Nowe konta i adresy poczty powinny być gotowe do użycia w ciągu 90 minut. Gdy będą dostępne, możesz uzyskać dostęp do poczty na stronie email.secureserver.net.

Jeśli używasz Centrum sterowania pocztą, zobacz artykuł Zakładanie konta e-mail w Centrum kontroli poczty elektronicznej.

Aby utworzyć nowy adres e-mail

 1. Zaloguj się do swojego Menedżera konta.
 2. Kliknij E-mail.
 3. Kliknij Uruchom obok konta, którego chcesz użyć.

  UWAGA: Jeśli konfigurujesz adres e-mail po raz pierwszy i chcesz wykorzystać bezpłatny kredyt na pocztę e-mail, kliknij Konfiguruj obok konta, którego chcesz użyć, wybierz kredyt konta (w tym typ, rozmiar i region), wybierz domenę lub produkt, który ma być skojarzony z kontem poczty, a następnie kliknij Konfiguruj. Teraz wróć do listy kont poczty i obok tego, którego chcesz użyć, kliknij Uruchom. (Aby nowy plan poczty pojawił się na liście, może być konieczne odświeżenie przeglądarki).

 4. U góry listy adresów e-mail kliknij Utwórz. Zostanie wyświetlone okno tworzenia konta z wybranym domyślnie najczęściej używanym dostępnym planem poczty e-mail.
 5. Opcjonalnie: Aby użyć innego planu w sekcji E-mail wybierz Zmień plan. Na karcie E-mail z listy Plan wybierz dostępny wolny kredyt poczty e-mail. Następnie wybierz Region, w którym używasz tego konta e-mail, nazwę domeny, której chcesz użyć, i kliknij OK.
 6. Wpisz adres e-mail, który chcesz utworzyć. Na przykład nazwa@coolexample.com.
 7. Wprowadź i potwierdź hasło nowego adresu e-mail.
 8. Przeczytaj i zaakceptuj warunki użytkowania usługi.
 9. Jeśli tworzysz podstawowy adres e-mail i nie chcesz konfigurować dodatkowych opcji, kliknij Utwórz. W innym przypadku przejdź do następnej sekcji Konfigurowanie dodatkowych opcji.

Konfigurowanie dodatkowych opcji

Opcjonalnie możesz kliknąć Pokaż dodatkowe opcje, by dalej konfigurować adres e-mail.

UWAGA: Aby następnym razem podczas tworzenia nowego konta opcje dodatkowe były wyświetlane domyślnie, kliknij ikonę pinezki, by przypiąć tę sekcję. Ponowne kliknięcie pinezki usunie ją, a sekcja dodatkowych opcji będzie domyślnie zamknięta.

Aby skonfigurować dodatkowe opcje poczty

 1. Na karcie E-mail możesz wybrać te opcje:
  Plan
  Wybierz inny plan poczty dla tego adresu e-mail.
  Limit miejsca
  Wprowadź limit miejsca dla adresu e-mail.
  Włącz funkcję catch-all
  Wybierz tę opcję, aby na ten adres przychodziły wiadomości wysłane na wszystkie nieprawidłowe adresy e-mail w tej domenie.
  Wyślij kopię do
  Wprowadź dodatkowe adresy e-mail, na które mają być wysyłane kopie wiadomości zaadresowanych na to konto.
  Przekaźniki SMTP na dzień
  Wybierz liczbę przekaźników SMTP przypisanych do tego konta.
  Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zarządzanie przekaźnikami SMTP konta e-mail.
  Włącz filtr SPAM-u
  Opcja wybrana domyślnie, włącza filtrowanie spamu.
  Można wybrać sposób obsługi spamu dla tego adresu.
 2. Opcjonalnie możesz wybrać Włącz automatyczną odpowiedź, by skonfigurować automatyczną odpowiedź na wiadomości wysłane na ten adres. Wprowadź lub wybierz:
  Częstotliwość odpowiedzi
  Wybierz Raz na nadawcę, by wysłać jedną odpowiedź do każdego z nadawców, ignorując dodatkowe wiadomości od nich.
  Wybierz Raz na wiadomość, by wysłać automatyczną odpowiedź na każdą wiadomość otrzymaną na konto.
  Odpowiedz z
  Wybierz, czy chcesz wysłać odpowiedzi z własnego adresu e-mail. Możesz wybrać opcję Inny i wprowadzić inny adres e-mail.
  Temat odpowiedzi
  Aby pokazać oryginalny temat wątku wiadomości, wybierz Automatyczna odpowiedź [oryginalny temat].
  Aby wprowadzić własny temat, wybierz opcję Inny, a następnie wpisz temat.
  Godzina rozpoczęcia i Godzina zakończenia
  Wybierz okres, przez jaki będą wysyłane automatyczne odpowiedzi.
  Wiadomość
  Wprowadź wiadomość do zamieszczenia w automatycznej odpowiedzi.
  Na przykład Nie ma mnie w pracy.
 3. Kliknij Utwórz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za przekazanie informacji. Aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta, zadzwoń pod numer pomocy technicznej lub skorzystaj z opcji czatu (powyżej).
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. Powiedz nam, co było niezrozumiałe lub dlaczego nie udało się rozwiązać Twojego problemu.