Poczta Profesjonalna Pomoc

Tworzenie adresu przekierowania wiadomości e-mail

Utwórz nowy adres e-mail przekierowania, aby automatycznie wysyłać wiadomości e-mail bezpośrednio na wybrane adresy e-mail. Na przykład możesz przekierować wiadomości wysłane do działu sprzedaży lub działu kadr do określonych skrzynek pocztowych.

Uwaga: Czy masz konto poczty Microsoft 365? Utwórz grupę dystrybucyjną dla tej samej funkcji.

  1. Zaloguj się w Panelu poczty e-mail i Office (wpisz nazwę użytkownika i hasło używane w usługach GoDaddy).
  2. Wybierz Przekierowanie > Dodaj przekierowanie.
  3. Dodaj adres przesyłania dalej. Musi to być nowa nazwa, ponieważ przesyłania nie można tworzyć dla istniejących adresów e-mail.
  4. Wprowadź adresy e-mail, na które chcesz Przesyłać dalej, i wybierz Zapisz.
    Adres coolexample.com wprowadzono jako adres e-mail przekierowania poczty, a jane@coolexample.com wprowadzono jako adres e-mail, na który wiadomości będą przekazywane
  5. Twój nowy adres przekierowania wiadomości e-mail zostanie wyświetlony na stronie Przekierowania e-mail wraz z adresami e-mail, na które przekazywane będą wiadomości.
    Przekierowanie poczty e-mail sales@coolexample.com ze strzałką wskazującą na jane@coolexample.com

Powiązany krok

  • Wróć do strony Przekierowania e-mail, aby dodać, edytować lub usunąć adresy przekierowania wiadomości e-mail.

Więcej informacji