Pomoc

Hosting internetowy i klasyczny Pomoc

Tworzenie baz danych MySQL lub SQL Server w odniesieniu do konta hostingowego

Wszystkie nasze konta hostingowe obsługują bazy danych w formacie MySQL. Konta z systemem Windows (Hosting Control Panel i Plesk) obsługują również bazy danych w formacie MS SQL. Konta Hosting Control Panel z systemem Windows obsługują również bazy danych w formacie Access. Niniejszy artykuł dotyczy baz danych w formacie MySQL i MS SQL;

Jeśli chcesz utworzyć bazę danych w odniesieniu do witryny, dostępny typ różni się w zależności od rodzaju konta hostingowego (więcej informacji):

MySQL MS SQL Dostęp
cPanel
Plesk
Hosting Control Panel Linux
Hosting Control Panel Windows

Jeśli chcesz korzystać z bazy danych programu Access, odpowiednie instrukcje są dostępne tutaj.

Jeśli tworzysz bazę danych w celu zainstalowania aplikacji takiej jak WordPress, możesz również zainstalować ją za pośrednictwem panelu sterowania bez konieczności samodzielnego tworzenia bazy danych(więcej informacji).

Aby skonfigurować bazę danych w odniesieniu do witryny

 1. Zaloguj się do Menedżera konta.
 2. Kliknij Hosting internetowy.

Kliknij jedną z następujących opcji w zależności od posiadanego przez Ciebie typu hostingu. Możesz go rozpoznać po drugim słowie w Twoim opisie hostingu poniżej nazwy domeny konta hostingowego, np. Sieciowy Deluxe jest związany z Sieciowym/Klasycznym (Hosting Control Panel).

Web/Classic (Hosting Control Panel)

 1. Obok konta hostingowego, którego chcesz użyć, kliknij Uruchom.
 2. W sekcji Bazy danych konta Hosting Control Panel kliknij ikonę odpowiadającą bazie danych, którą chcesz utworzyć.
 3. Kliknij przycisk Dodaj.
 4. Wypełnij odpowiednie pola. Aby zezwolić na dostęp bezpośredni, kliknij polecenie Opcje dodatkowe.

  UWAGA: Jeśli potrzebujesz funkcji Zezwalaj na dostęp bezpośredni do bazy danych, lecz nie widzisz tego pola, skontaktuj się z działem obsługi klienta. Funkcja dostępu bezpośredniego do bazy danych jest dostępna wyłącznie w przypadku płatnych planów hostingu. Jeśli nie masz pewności, czym jest dostęp bezpośredni do bazy danych, patrz

 5. Zweryfikuj ustawienia i kliknij przycisk OK.

Utworzenie bazy danych trwa do godziny.

Po utworzeniu bazy danych można kliknąć polecenie Czynności, a następnie polecenie Szczegóły, aby uzyskać więcej informacji, na przykład dotyczących nazwy hosta.

Linux (cPanel)

 1. Obok konta hostingowego, którego chcesz użyć, kliknij Uruchom.
 2. W sekcji Bazy danych kliknij polecenie Kreator baz danych MySQL.
 3. W polu Nowa baza danych wprowadź nazwę bazy danych i kliknij polecenie Następny krok.
 4. Wprowadź informacje w polach Nazwa użytkownika, Hasło i Hasło (powtórz), a następnie kliknij polecenie Utwórz użytkownika.
 5. Wybierz uprawnienia, które zostaną nadane użytkownikowi, a następnie kliknij polecenie Następny krok.

Windows (Plesk)

W panelu Parallels Plesk można tworzyć bazy danych, a następnie dodawać do nich użytkowników lub konfigurować uprawnienia dostępu istniejących użytkowników.

 1. Obok konta hostingowego, którego chcesz użyć, kliknij Uruchom.
 2. Przejdź do karty Witryny i domeny.
 3. Kliknij polecenie Bazy danych.
 4. Kliknij polecenie Dodaj nową bazę danych.
 5. Wypełnij pola Nazwa bazy danych i Typ, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Jeśli chcesz utworzyć nowego użytkownika tej bazy danych, wybierz polecenie Utwórz nowego użytkownika bazy danych, a następnie wprowadź nową nazwę użytkownika i ustaw hasło. W przeciwnym wypadku anuluj zaznaczenie tego pola.
 7. Kliknij OK.

Aby zarządzać dostępem użytkowników do bazy danych

 1. Przejdź do karty Użytkownicy.
 2. W kolumnie Nazwa kliknij użytkownika bazy danych, którym chcesz zarządzać.
 3. W menu Baza danych wybierz bazę danych, do której użytkownik powinien mieć dostęp lub wybierz pozycję Wszystkie, aby skonfigurować uprawnienia dostępu użytkownika do wszystkich baz danych określonego typu.
 4. UWAGA: Konta hostingu dzielonego z panelem Plesk obejmują dwie grupy użytkowników bazy danych — dla baz danych w formacie MySQL i Microsoft SQL Server. Jeśli baza danych, w odniesieniu do której chcesz przypisać użytkownikowi uprawnienia dostępu nie jest widoczna, prawdopodobnie użytkownik powinien zostać powiązany z bazą innego typu. Możesz jednak utworzyć nowego użytkownika o takiej samej nazwie w odniesieniu do bazy danych określonego formatu i nadać mu uprawnienia dostępu.

 5. Kliknij OK.

Jeśli chcesz utworzyć dodatkowych użytkowników, przejdź do karty Użytkownicy i kliknij polecenie Utwórz nowego użytkownika bazy danych. Każdy użytkownik może mieć dostęp do bazy danych jednego formatu. Można jednak utworzyć użytkowników o tej samej nazwie w odniesieniu do każdego typu bazy danych.


Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za przekazanie informacji. Aby porozmawiać z pracownikiem obsługi klienta, zadzwoń pod numer pomocy technicznej lub skorzystaj z opcji czatu (powyżej).
Cieszymy się, że udało się nam pomóc! Czy coś jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
Przykro nam z tego powodu. Powiedz nam, co było niezrozumiałe lub dlaczego nie udało się rozwiązać Twojego problemu.