GoDaddy Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Typowe porty serwerów

Oto lista standardowych portów używanych dla typowych procesów i usług serwera:

PortProces/Usługa
21FTP
22SSH
23Telnet
25SMTP
53DNS
80HTTP
110POP
119NNTP
143IMAP
443HTTPS
465Bezpieczny SMTP
585Bezpieczny protokół IMAP
587Alternatywny SMTP - użyj, jeśli port 25 jest blokowany przez dostawcę usług internetowych
993IMAP4 przez SSL
995Bezpieczny protokół POP3
1433 MSSQL
2082Przychodzący protokół cPanel TCP
2083 Przychodzący protokół SSL cPanel
2086Przychodzący WHM TCP
2087Przychodzący protokół WHM SSL TCP
2089 Wychodząca licencja cPanel TCP
2095Poczta przychodząca do poczty internetowej
2096Poczta przychodząca SSL TCP
3306MySQL
3389 RDC - domyślny pulpit zdalny
5224Licencja Plesk
8080HTTP - alternatywny port (również port Tomcat)
8425Horda
8443Plesk
9876 Licencja SCP
9999 SCP