Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Ustaw uprawnienia do plików lub katalogów na moim koncie hostingu w systemie Linux

Użyj Menedżera plików cPanel, aby ustawić różne uprawnienia dla każdego pliku i katalogu na koncie hostingu w systemie Linux. W ten sposób możesz kontrolować, kto ma dostęp do Twoich plików i jakie działania może wykonywać na plikach w tych katalogach. Aby uzyskać więcej informacji, patrz.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Wybierz opcję Zarządzaj w sekcji Hosting internetowy, obok konta hostingu w systemie Linux, którego chcesz użyć.
    kliknij przycisk Zarządzaj
  3. W lewym górnym rogu Panelu konta wybierz Menedżer plików .
    wybierz menedżera plików
  4. W menedżerze plików cPanel przejdź do pliku lub katalogu, którego uprawnienia chcesz zmodyfikować, a następnie wybierz Uprawnienia .
  5. Wprowadź potrzebne zmiany, a następnie wybierz opcję Zmień uprawnienia .

Więcej informacji