Zarządzany sklep internetowy WordPress Pomoc

Ustawianie harmonogramu rozliczeń subskrybenta

Po ręcznym dodaniu klienta do subskrypcji należy skonfigurować daty rozpoczęcia i zakończenia oraz płatności cykliczne.

Wymagania: Subskrypcje WooCommerce to rozszerzenie WooCommerce premium dołączone do hostingu e -commerce WordPress lub jako samodzielny zakup.

  1. W oknie Schedule (Harmonogram), w sekcji Payment (Płatność) wybierz interwał i okres dla płatności cyklicznych. Na przykład, dla rozliczeń kwartalnych wybierz Every 3rd (Co trzeci) i month (miesiąc).
  2. W polu Start Date (Data rozpoczęcia) wybierz pierwszy dzień subskrypcji, który nie może przypadać w przyszłości.
  3. Następnie wybierz w kalendarzu datę Trial End (Koniec okresu próbnego), jeśli ma zastosowanie.
  4. W polu Next Payment (Następna płatność) wybierz datę rozpoczęcia następnego cyklu rozliczeniowego.
  5. W oknie End Date (Data zakończenia) wybierz ostatni dzień aktywnej subskrypcji.
  6. Kliknij przycisk Update (Zaktualizuj), aby zapisać zmiany.

Ustawianie harmonogramu rozliczeń subskrypcji

Następne kroki

Powiązane czynności

Więcej informacji