Zarządzany sklep internetowy WordPress Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Ustawienia odbioru produktu

Krok 3 z serii Konfiguracja lokalnego odbioru Plus .

Możesz skonfigurować określone produkty lub kategorie produktów do odbioru lokalnego na kilka różnych sposobów. Ten artykuł dotyczy konfiguracji lokalnej wysyłki produktu. Aby skonfigurować to dla produktu, wykonaj poniższe czynności.

Opcje odbioru lokalnego

  • Można odebrać: Klienci mogą wybrać, czy chcą wysłać czy odebrać.
  • Nie można odebrać: dostępna jest tylko wysyłka.
  • Należy odebrać: Dostępny jest tylko odbiór.

Konfigurowanie odbioru lokalnego produktu

Włącz odbiór lokalny dla określonego produktu, wykonując poniższe czynności:

  1. Zaloguj się do WordPressa .
  2. W menu po lewej stronie przejdź do pozycji Produkty i wybierz produkt, który chcesz edytować.
  3. Przewiń w dół i wybierz kartę Wysyłka .
  4. Zapoznaj się z polem Odbiór lokalny .
  5. Z listy rozwijanej wybierz jedną z trzech opcji omówionych powyżej, aby włączyć lub ograniczyć lokalny odbiór dla tego produktu.
  6. Wybierz opcję Aktualizuj, aby zapisać zmiany.

Więcej informacji