Poczta Workspace Pomoc

Ustawienia serwera i portów dla usługi Workspace Email

Ustawienia serwera i portu są używane do kont e-mail konfigurowanych w klientach poczty na urządzeniach mobilnych i komputerach stacjonarnych. Wspomniane ustawienia znajdziesz w Centrum sterowania w rozwiązaniu Workspace, a także poniżej.

Jeśli widoczny jest wyłącznie serwer poczty przychodzącej POP3, oznacza to, że protokół IMAP nie jest obsługiwany w Twoim planie poczty e-mail. Dowiedz się więcej o różnicach między protokołami IMAP i POP.

Serwer i porty IMAP

  • Serwer poczty przychodzącej (IMAP): imap.secureserver.net
  • Port SSL: 993

Serwer i porty POP3

  • Serwer poczty przychodzącej (POP3): pop.secureserver.net
  • Port SSL: 995

Serwer i porty poczty wychodzącej

  • Serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtpout.secureserver.net
  • Port SSL: 465 lub 587

Powiązany krok

Więcej informacji